Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Lidmašīnas spārna centrālās daļas un tā aizspārna projektēšana.
Nosaukums angļu valodā Designing an Aircraft Wing Centre Section with a Flap.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vitālijs Pavelko
Recenzents Docents, Sergejs Kuzņecovs
Anotācija Darbu izstrādāja Kaspars Launags, darba vadītājs ir Profesors, Dr.habil.sc.ing.Vitālijs Pavelko. Šī darba galvenais mērķis ir izveidot darbojošu spārna vidusdaļas un aizspārna modeli, kas spēj izturēt slodzes ekspluatācija laikā lidmašīnai ar svaru līdz pat 28000kg . Kā pamats tiek izmantots NACA2212 aerodinamiskais profils ar hordas garumu 3.76m. Tika veikta spārna profila analīze veicot tā aprēķinu ideālā nesaspiežamā šķidruma plūsmā. Rezūltātā ieguvām plūsmas funkciju, kas liecināja, ka viss atbilst teorijai un plūsma ir ātrāka uz spārna augšējās virsmas, un ātruma sadalījumu, kurš atbilda Žukovska-Čapligina postulātam, kritiskajam punktam atrodoties profila ass gala punktā. Tika noteikti aerodinamiskie koeficienti Cy= 0.9294 un Cm= 0.2739. Veicot aprēķinus tika noteiktas slodzes spārna ekspluatācijas laikā un tika izvēlēti standarta profili, lonžeroniem un stringeriem. Tika iegūts spārna vidusdaļas šķērsgriezums un balstoties uz to tika izveidots spārna un aizspārna modelis, aizspārnam darbojoties vienkārša aizspārna tipa shēmā. Darbs sastāv no 72 lapaspusēm, 74 attēliem, 5 tabulām. Atslēgvārdi : spārns, aizspārns, stringeri, lonžeroni, profila analīze.
Atslēgas vārdi Spārns, aizspārns, stringeri, lonžerons, profila analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Wing, flap, stringer, spar, profile analysis
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 21:37:14