Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga izmantošana uzņēmuma attīstībā.
Nosaukums angļu valodā Application of Digital Marketing for Company Development.
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents K. Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autors: Marina Baranova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Digitālā mārketinga izmantošana uzņēmuma attīstībā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 52 lpp., tajā ir iekļauti 35 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Apkopota teorētiskā informācija un aplūkoti Instagram konta vadības pamati. Tika izskatīti biznesa attīstības veidi, izmantojot Instagram sniegtos instrumentus. Veikta “ZARA” un “H&M” Instagram kontu salīdzināšana, analizētas pozitīvas un negatīvas puses Instagram stratēģijām un problēmas klientu pievēršanā savai produkcijai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Baranova, I. (2019). Digitālā mārketinga izmantošana uznēmuma attistibā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 52 lpp.
Atslēgas vārdi digitālais mārketings, Instagram, internets, tīkli, mārketings, tālrunis, sociālie mediji, sekotāji, bizness, lietotāji, saturs, ziņas, nozare, zīmoli, darbība
Atslēgas vārdi angļu valodā digital marketing, Instagram, Internet, networks, marketing, phone, social media, followers, business, users, content, posts, industry, brands, activity
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 14:40:41