Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Reklāmas nozīme mazumtirdzniecības nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Importance of Advertisement in Retail Industry"
Autors Sergejs Kompa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Toms Kreicbergs, Mg.oec.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Sergejs Kompa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Reklāmas nozīme mazumtirdzniecības nozarē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti pieci attēli un piecas tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 4 angļu un 4 krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā veikta reklāmas, kā viena no integrētā mārketinga komunikācijas līdzekļa, teorijas nozīmes izpēte mazumtirdzniecības nozares kontekstā. Apkopoti un izpētīti mazumtirdzniecībai nozīmīgākie reklāmas veidi un reklāmas ziņojumu izplatīšanai piemērotākie kanāli. Veikta Rīgas lielo tirdzniecības centru tirgus nišas vispārējo attīstības tendenču izpēte. Darba rezultātā izpētīta un analizēta jauna tirdzniecības un izklaides centra “Akropole” izmantotā reklāma, ienākot Rīgas lielo tirdzniecības centru tirgus nišā. Darba rezultātā izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kompa, S., Andersone, I. (2019). Reklāmas nozīme mazumtirdzniecības nozarē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp.
Atslēgas vārdi Reklāma, mazumtirdzniecība, tirdzniecības centrs, komunikācija, mārketings.
Atslēgas vārdi angļu valodā Advertising, retail sector, shopping centre, marketing.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 10:12:10