Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Tehnisko rasējumu pakalpojumu eksporta iespējas inženiertehniskiem uzņēmumiem Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ,,Outsourcing-dedsign and engineering calculation-export options”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents SIA ,,XINFOTECH” iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Anotācija Bakalaura darba autore Evelīna Djomkina izstrādāja darbu, kura temats ir „Tehnisko rasējumu pakalpojuma eksporta iespējas inženiertehniskiem uzņēmumiem Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus tehnisko rasējumu pakalpojumu starptautiskās eksporta veicināšanai inženiertehniskiem uzņēmumiem Latvijā. Eksportam un tā konkurētspējai ir liela nozīme valsts ilgtermiņa ekonomiskajā attīstībā. Uzņēmumu sniegto pakalpojumu eksports nodrošina valsts labklājības līmeņa paaugstināšanos salīdzinājumā ar citām valstīm, kā arī stimulē produktivitātes paaugstināšanos un inovācijas ražošanā un pakalpojumu sniegšanas procesā. Izpētes rezultāti liecina, ka Latvijas tehnisko rasējumu pakalpojumu sniedzēji ir konkurētspējīgi un pēc veiktās statistisko datu analīzes, par Ukrainas, Gruzijas un Serbijas arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu tirgu, tie ir spējīgi iekarot tehnisko rasējumu izstrādes pakalpojumu tirgu minētajās valstīs. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 78 lappuses. Tajā ir iekļauts 21 attēls, 8 tabulas un 1 pielikums uz 2 lpp. Darbā izmantotas 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Eksporta konkurētspēja, tehnisko rasējumu pakalpojumu eksports.
Atslēgas vārdi angļu valodā Export competitivnes, export of technical drawing services
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 13:05:27