Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Tūrisma nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Enhancing the Competitiveness of Tourism Sector
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Asoc.prof. J.Eriņa
Anotācija Darba apjoms ir 106 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļautas 10 tabulas, 41 attēls un 2 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu zinātniskās literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 74 literatūras avoti, no kuriem 47 avoti ir angļu valodā. Maģistra darba mērķis ir novērtēt Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspēju un izanalizēt iespējas tās paaugstināšanai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izanalizēt speciālajā literatūrā teorētisko bāzi par konkurētspējas jēdzienu, tā attīstību, pievēršoties konkurētspējas teorijai tūrisma jomā; 2. Izpētīt Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošos faktorus; 3. Izanalizēt tūrisma nozares statistikas rādītājus Eiropā un Latvijā, pievēršoties nozīmīgāko rādītāju analīzei; 4. Izanalizēt Latvijas tūrisma nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, rēķinot tūrisma nozares konkurētspējas indeksu Latvijas reģionos; 5. Sniegt secinājumus un priekšlikumus, pamatojoties uz pētījumu, Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa konkurētspējas paaugstināšanai. Darba pirmajā nodaļā tiek terorētiski izpētīts konkurētspējas jēdziens gan reģionu, gan nozares griezumā, kā arī izpētīts tūrisma jēdziens, tā attīstība un konkurētspēju ietekmējošie faktori, pievēršoties medicīnas tūrismam. Otrajā nodaļā tiek analizēti statistikas dati, kas parāda svarīgākās tendences tūrisma nozarē. Tiek analizēts Ceļojumu un tūrisma konkurētspējas indekss, salīdzinot piecas valstis – Spānija, Jemena, Latvija, Lietuva, Igaunija, kā arī izanalizēti Latvijas reģionu un tūrisma nozares konkurētspējas noteicošie rādītāji. Trešajā nodaļā tika aprēķināts Tūrisma konkurētspējas indekss Latvijas statistiskajiem reģioniem, tādā veidā identificējot reģionu spēcīgās puses, kā arī trūkumus un problēmas, kā arī sniegti priekšlikumi iespējamām darbībām, kuras īstenojot tiktu piesaistīti tūristi reģionos.
Atslēgas vārdi Tūrisma nozares konkurētspēja, tūrisms Latvijas statistiskajos reģionos
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness of tourism industry, tourism in statistical regions of Latvia
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 19:50:31