Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Fizisko ierīču starptīklošanas metožu izpēte
Nosaukums angļu valodā Methods for Application of Internet of Things
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Aleksejs Jurenoks
Recenzents Aleksejs Grocevs, M.sc.ing., SIA “AG and Pals” valdes loceklis
Anotācija Darba būtība ir fizisko ierīču starptīklošanas metožu izpēte, it īpaši dažādo komunikācijas aspektu apvienošana vienotā lietu interneta sistēmā. Ierīču starptīklošanas sfēra ir fragmentēta lielā daudzuma tehnoloģiju dēļ, tādējādi ir svarīgi apzināties standartizācijas nepieciešamību. Pētījums vispirms aplūko ierīču komunikācijas un sadarbības pirmsākumus, kas sniedz ieskatu dažādo tehnoloģiju paralēlā attīstībā, kas veicinājusi lietu interneta industrijas uzplaukumu. Šī darba mērķis ir saprast tehnoloģiju pamatprincipus un ierobežojumus, kas ir laukums dažādo komunikācijas protokolu konkurencei. Pētījums apskata lietu interneta ierīces arhitektūru un metodes, kā tās apvienot tīkla efektivitātes optimizēšanai ierobežoto resursu apstākļos telekomunikāciju kontekstā. Secināts, ka nozīmīgas metodes, kas raksturīgas lietu interneta risinājumiem, ir atšķirīgo ierīču apvienošana dažādu veidu specializētos sensoru/aktuatoru tīklos slodzes, mērījumu sadalīšanai, kā arī pašorganizācijas algoritmu izmantošana tīkla adaptācijai mainīgos vides apstākļos. Darbs sastāv no 5 nodaļām, kas sīkāk sadalītas 39 apakšnodaļās. Darba pamattekstā ir 44 lappuses, 13 attēli, 7 tabulas, 29 izmantoto literatūras avotu un 1 pielikums
Atslēgas vārdi lietu internets, sensori, pašorganizācija, komunikācija, tehnoloģijas, tīkls, standartizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Internet of things, sensors, self-organization, communication, technologies, network, standardization.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 23:38:42