Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu piemērošanas izaicinājumi sadarbības ekonomikā”
Nosaukums angļu valodā “Challenges of Taxation in Collaborative Economy”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents J.Hudenko, AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izstrādāt iespējamos risinājumus nodokļu piemērošanas uzlabošanai sadarbības ekonomikā Latvijā. Darba izstrādes gaitā tika analizēta citu ES dalībvalstu pieredze saskaroties ar nodokļu izaicinājumiem, kas tika izmantota, lai izstrādātu priekšlikumus, kā vienkāršot nodokļu samaksu un veicināt nodokļu piemērošanu Latvijā. Analizējot aktuālos pētījumus par nodokļu piemērošanas izaicinājumiem sadarbības ekonomikā, darba autore secināja, ka ES līmenī sadarbības ekonomikā grūtības sagādā nošķirt, kurā brīdī sadarbības platformas lietotājs – fiziska persona, no neprofesionāla kļūst par profesionālu pakalpojuma sniedzēju jeb saimnieciskās darbības veicēju ar atbilstošo nodokļu piemērošanas sekām. Turklāt, sadarbības ekonomikā ir zems informācijas pieejamības un caurskatāmības līmenis, jo trūkst informācijas gan par pakalpojumu sniedzējiem un par to darījumu apmēru, gan par sadarbības platformām, kas darbojas digitālā vidē, kas veicina nereģistrētas saimnieciskās darbības izplatīšanos ar sadarbības platformu starpniecību. Darba autores izstrādātais priekšlikums ir precizēt esošo nodokļu regulējumu Latvijā, attiecinot IIN nomaksu vienkāršotā kārtībā uz "neprofesionāliem saimnieciskās darbības veicējiem" sadarbības ekonomikā, piemērojot 10% IIN no apgrozījuma, kā arī papildināt to ar kritērijiem, kas nošķirs profesionālus saimnieciskās darbības veicējus no neprofesionāliem saimnieciskās darbības veicējiem jeb tiem, uz ko var attiecināt nodokļu režīmu par “nereģistrētu saimniecisko darbību” sadarbības ekonomikā. Vienlaikus darba autore ierosināja informācijas apmaiņas sadarbības modeli starp VID un sadarbības platformām. Izstrādātie priekšlikumi ir efektīvs risinājums, kas pozitīvi ietekmēs valsts budžeta ieņēmumus. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēts sadarbības ekonomikas koncepts un tiek apzināta esošā regulējuma vide Latvijā attiecībā uz sadarbības ekonomiku. Otrajā nodaļā tiek aprakstīti darba autores priekšlikumi nodokļu piemērošanas uzlabošanā. Savukārt trešajā nodaļā darba autore, izmantojot izvirzītās rīcības vadlīnijas otrajā nodaļā, apraksta, kā tās iespējams piemērot praksē Latvijā un kāda ietekme sagaidāma, ieviešot izstrādātos priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no 87 lapaspusēm, 2 tabulām, 6 attēliem, 96 literatūras avotiem un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi Nodokļi, sadarbības ekonomika, sadarbības platformas, digitālās platformas
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax, collaborative economy, collaborative platforms, digital platforms, peer-to-peer business model
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 19:37:26