Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbinieku darba izpildījuma novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Employee Performance Appraisal
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg. paed., A. Kalniņš, Alberta koledžas lektors
Anotācija Bakalaura darba autors: Marinika Manžosa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Darbinieku darba izpildījuma novērtēšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 16 tabulas un 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 28 avoti latviešu valodā, 7 angļu valodā un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 19 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbības specifika un personāls, novērtēts uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas process un atklāta galvenā problēma, kurai ir vairāki cēloņi. Teorētiskā daļā veikta analīze par uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas procesa identificēto problēmu risināšanas iespējam. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts personāla darba izpildījuma novērtēšanas projekts, kas ietver aprakstu par darba izpildījuma novērtēšanas kritērijiem, metodēm un iegūto novērtēšanas rezultātu izmantošanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Manžosa, M. (2019). Darbinieku darba izpildījuma novērtēšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ M. Manžosa, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”. 85 lpp.
Atslēgas vārdi Darba izpildījuma novērtēšana, darba izpildījuma novērtēšanas kritēriji, 360 grādu metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee Performance Appraisal, employee performance appraisal criteria, 360 degrees Performance Appraisal
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 16:11:39