Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Būvniecībā izmantojamo bīstamo iekārtu drošības uzlabošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Safety Issues in Usage of Dangerous Heavy Equipment in Construction
Autors Ilona Tupule
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Kaspars Pielēns-Pelēns, kompetentais darba aizsardzības speciālists, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba ietvaros izvirzītā darba tēma ir „Būvniecībā izmantojamo bīstamo iekārtu drošības uzlabošana”. Tēmas aktualitāte ir saistāma ar to, ka bīstamās iekārtas un to kompleksi neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības, līdz ar to svarīgi ir maģistra darba ietvaros izpētīt sekojošus pētījuma jautājumus: 1. Kādas bīstamās iekārtas tiek izmantotas būvniecības nozarē Eiropas Savienības valstīs? 2. Vai būvniecības objektos tiek ievērotas likumdošanas prasības, strādājot ar bīstamajām iekārtām? Pētījuma ietvaros secināts, ka kopumā situācija būvniecības objektos, izvērtējot darba aizsardzību, elektroinstalāciju un bīstamo iekārtu lietošanu, ir vērtējama vairāk, kā apmierinoša. Apkopojot darbā atlasīto informāciju, tika izmantota sekojoša literatūras bāze - zinātniskie pētījumi, zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumi, publikācijas, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, likumi, Ministru kabineta noteikumi, regulas un citi normatīvie dokumenti, standarti, statistikas dati, dažādi interneta resursi. Darbs uzrakstīts uz 82 lpp, tas ietver 41 attēlus, 12 tabulas, izmantoti 60 literatūras avoti un pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi būvniecībā izmantojamās bīstamās iekārtas
Atslēgas vārdi angļu valodā Usage of Dangerous Heavy Equipment in Construction
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 19:09:28