Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Izvairīšanās no nodokļu nomaksas ietekme uz valsts budžetu”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Tax Evasion on the State Budget”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Jānis Ēriks Niedrītis
Recenzents D.Pelēkā, VID ģenerāldirektora p.i., Nodokļu pārvaldes direktore, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Izvairīšanās no nodokļu nomaksas ietekme uz valsts budžetu”. Tēma aktuāla, jo nodokļi nodrošina valsts funkciju izpildi un ir galvenais ieņēmumu budžetā avots. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas dēļ valstij ir ierobežotas iespējas risināt dažādus sociālus un ekonomiskus jautājumus, lai nodrošinātu sabiedrības labklājību, tiek kropļota veselīga konkurence tirgus dalībnieku starpā. Liedz iespēju valstij pilnā apmērā nodrošināt pakalpojumus sabiedrībai un ieguldīt līdzekļus valsts attīstībā. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus izvairīšanās no nodokļu nomaksas samazināšanai. Lai sasniegtu darba mērķī tiek risināti šādi uzdevumi: • izpētīt nodokļu nozīmi valsts budžetā; • analizēt nodokļu plaisu līmeni Latvijā un to ietekmi uz valsts budžetu; • izpētīt nodokļu administrēšanu Latvijā;’ • analizēt izvairīšanās no nodokļu nomaksas samazināšanas praksi Latvijā; • analizēt izvairīšanās no nodokļu nomaksas samazināšanas praksi ārvalstīs; • veikt aptauju par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un tās samazināšanu Latvijā; • Izstrādāt priekšlikumus izvairīšanās no nodokļu maksāšanas samazināšanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā valsts budžets un tā funkcijas, kā arī nodokļi, to nemaksāšanas sekas un nodokļu administrēšanas loma. Otrajā nodaļā izvairīšanas no nodokļu maksāšanas ietekme uz valsts budžetu un krāpniecisko darījumu apkarošanas prakse Latvijā, kā arī izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu kontrole ārvalstīs. Trešajā nodaļā sabiedrības viedoklis par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī izvairīšanos no nodokļu maksāšanas samazināšanas iespējamie pasākumi. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīze, datu salīdzināšana un statistiskās datu apstrādes analīze, kā arī socioloģiska aptauja. Bakalaura darba izstrādē par pētījuma avotiem izmantoti Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta statistikas dati, likumi, sabiedriskos masu mēdijos sniegtās informācijas par ēnu ekonomiku, vispārējā un speciālā literatūra. Bakalaura darba apjoms ir 75 lappuses, tajā iekļautas 4 tabulas, 17 attēli, 7 pielikumi un 46 atsauces uz izmantotajiem bibliogrāfiskajiem avotiem.
Atslēgas vārdi izvairīšanas no nodokļu nomākas, ēnu ekonomika, nodokļu administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā tax evasion, shadow economy, tax administration
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 13:32:35