Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Esošo daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes rādītāju izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Energy Performance Indicators of Existing Apartament Buildings
Autors Rihards Bigis
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Aldis Greķis
Recenzents A.Borodiņecs
Anotācija Riharda Bigis bakalaura darbā ar projektu daļu „Esošo daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes rādītāji” mērķis ir izpētīt energoefektivitātes pasākumu tehniskos risinājumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu daudzdzīvokļu ēkā, mērķa sasniegšanai tika izvirzīti konkrēti darba uzdevumi. Pēdējo desmit gadu laikā ir radikāli mainīta ēku energoefektivitātes likumdošana - normatīvie akti un kopējas prasības. Šīs process ir licis skatīties uz energoefektivitātes jautājumiem no pavisam citas puses, piemēram, aukstuma tiltu un siltuma ieguvumu nozīmības pieaugums gandrīz nulles enerģijas ēkās, inovatīvu tehnoloģisku risinājumu meklēšana, jo esošie risinājumi neļauj sasniegt noteiktos mērķus, enerģijas avotu integrēšana energoefektivitātes pasākumos u. c. Darbā ir veikta energoefektivitātes likumdošanas izpēte Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. Izvērtēti daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes rādītāji un aprēķina metodika, ka arī izpētīti daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes tehniskie risinājumi. Projekta daļā ir izstrādāts daudzdzīvokļu ēkas apkures sistēmas projekts, kurā tiek veikts siltumenerģijas zudumu aprēķins caur norobežojošām konstrukcijām un hidrauliskais aprēķins. Darbs kopumā izklāstīts 61 lappusēs, tajā iekļauti 29 attēli, 3 tabulas. Darbā izmantotas 42 literatūras un avotu vienības un pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu ēka. Energoefektivitāte. Inženiersistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Apartmen building. Energy efficiency. Engineering systems
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2019 10:41:07