Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Paškontroles sistēmas analīze un pilnveide ZS "Kotiņi"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Improvement of Self-monitoring System on the "Kotiņi" Farm"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Aija Medne
Anotācija Alsiņa D. (2019). Paškontroles sistēmas analīze un pilnveide ZS “Kotiņi” Bakalaura darbs. Vadītājs J.Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un prakstiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 65 lpp., darbā ir iekļauti 6 attēli un 14 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā kopumā ir izmantoti 43 avoti – 23 avoti latviešu valodā un 20 angļu valodā. Darbam ir pievienoti 4 pielikumi. Darba galvenais mērķis ir izanalizēt uzņēmumā ieviesto paškontroles sistēmu, identificēt, kuros posmos ir konstatētas neatbilstības, atklāt šo neatbilstību pamatcēloņus un izveidot priekšlikumus paškontroles sistēmas vājo posmu pilnveidei, sniedzot informāciju par ieguvumiem šos priekšlikumus īstenojot. Darba pirmajā daļā ir apskatīta HACCP sistēmas darbības principi, to normatīvais regulējums un tā ietekme uz pārtikas nekaitīgumu. Veikts apskats par kvalitātes instrumentu: FMEA analīzes, Pareto grafiskās analīzes, cēloņu un seku grafiskās analīzes un iekšējā audita izmantošanu paškontroles sistēmas analīzē un pilnveidē. Otrajā daļā apskatīta uzņēmuma darbība, veikts paškontroles sistēmas iekšējais audits un noteiktas galvenās atklātās neatbilstības un noteikti to pamatcēloņi. Darba pēdējā daļā ir izstrādātas korektīvās darbības, balstoties uz atklātajām neatbilstībām un to cēloņiem, kas veidotas, lai padarītu paškontroles sistēmu efektīvāku. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: 1) Uzņēmuma rīcībā nav personas, kas būtu pietiekoši zinoša, lai spētu veiksmīgi izveidot un uzturēt paškontroles sistēmu, tāpēc nepieciešams veikt darbnieku apmācību vai jauna profesionāļa piesaisti uzņēmuma pārtikas drošuma nodrošināšanai; 2) Nepieciešams nodrošināt, ka atklāto KKP uzraudzība notiek atbilstoši izveidotajām procedūrām, lai nodrošinātu pārtikas uzraudzību ražošanas laikā; 3) Lielākos zaudējumus rada piemaisījumi gatavajā produkcijā, kas rodas no nepilnīgas tīrīšanas programmas izmantošanas. Lai samazinātu piemaisījumu daudzumu līdz atļautajām robežām, nepieciešams ievērot stingru iekārtas tīrīšanas programmu.
Atslēgas vārdi ZS Kotiņi, paškontroles sistēma, HACCP
Atslēgas vārdi angļu valodā Farm Kotini, self-monitoring system, HACCP
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 17:49:07