Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Vektorizētu karšu pētīšana un prototipa izstrāde projektam Cemety
Nosaukums angļu valodā Tile-Based Map Research and Prototype Development for Project Cemety
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Vadims Žuravļovs, Dr.sc.ing., Accenture Latvia, projektu vadītājs
Anotācija Bakalaura darbs veltīts pašreizējās Cemety kartes risinājuma, vektorizētu karšu un to izstrādes rīku izpētei, kā arī, izmantojot iegūto informāciju, Cemety sistēmai paredzēta vektorizētas kartes prototipa izstrādei, kas uzlabotu esošā kartes risinājuma ātrdarbību. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: informācijas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu apkopošanai; sistēmas Cemety kartes risinājuma un vektorizētu karšu izpētei; populārāko kartēšanas rīku izpētei un salīdzināšanai; Cemety sistēmai paredzēta vektorizētas kartes prototipa izstrādei; izstrādātā prototipa salīdzināšanai ar pašreizējo Cemety kartes risinājumu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām un secinājumiem. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, kā arī formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta ģeogrāfiskās informācijas sistēma un tās galvenie aspekti – koordinātu sistēmas, projekcijas un to pieņemtie standarti, kā arī rastra un vektoru ģeogrāfisko datu attēlojumu tipi. Otrajā nodaļā ir aprakstītas kapsētu digitalizācijas sistēmas Cemety lietotājiem pieejamās sadaļas un tajās attēlotās kartes, kā arī kartes risinājumam pielietotās tehnoloģijas un kartē īstenotie datu slāņi. Trešā nodaļa veltīta vektorizētu karšu un to kartēšanas rīku izpētei. Tiek aprakstīti trīs populārākie kartēšanas rīki un veikta to salīdzināšana, pēc izstrādātājiem un klientiem svarīgiem kritērijiem. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīta prototipa izstrāde. Šī nodaļa satur informāciju par prototipā pielietotajām programmatūrām un rīkiem, izveidoto datu bāzi, programmatūras izstrādi, izveidotās kartes pārskatu, realizētajiem datu slāņiem un kartē realizētajām funkcijām. Piektā nodaļa veltīta izstrādātā prototipa salīdzināšanai ar pašreizējo Cemety kartes risinājumu, veicot piecus eksperimentus abos kartēšanas risinājumos un uzņemot laiku, kas tiek patērēts veicot dažādas darbības kartē. Darba pamattekstā ir 56 lappuses, 43 attēli, 7 tabulas, 25 izmantoto literatūras avotu un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi ģeogrāfiska informācijas sistēma, interaktīva karte, vektori, Cemety, Leaflet
Atslēgas vārdi angļu valodā geographic information system, interactive map, vectors, Cemety, Leaflet
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2019 12:08:23