Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju progress: Inovāciju potenciāls Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Progress in renewable energy technologies: Innovation potential in Latvia"
Autors Karīna Suharevska
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Gatis Bažbauers
Anotācija Maģistra lietā aprakstīta daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas (MCDM) metodika atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju analīzei (AET) un inovāciju potenciālam Latvijā, kas palīdz pielāgot inovatīvās tehnoloģijas iespējami labākā vietā, lai līdz minimumam samazinātu ietekmi uz vidi un klimatu un lai sasniegtu ES mērķus. Maģistra darbā tiek izskatīti risinājumi, lai noteiktu iespējas, kā Latvijā ieviest un izvietot AET. Maģistra darba sākumā tiek aprakstīta un atjaunināta informācija par atjaunojamiem enerģijas avotiem un AET, pēc tam tiek veikta padziļināta AET attīstības situācijas izpēte Latvijā un Ziemeļeiropas valstīs, kā arī iekļauts īss pārskats par plaši izmantotiem MCDM pieeju un metožu risinājumiem, kur tiek izmantoti enerģētikas sistēmu plānošanas jautājumos. Pētījuma eksperimentālajā daļā detalizēti aprakstīts lietotais algoritms. Turklāt atspoguļo veidu, kā izmantotā metodoloģija tiek interpretēta, lai to īstenotu kā Matlab funkcijas kodu atbilstoši MCDM metodei TOPSIS. Eksperimentālie rezultāti tiek eksportēti Excel darba grāmatā. Katra darblapa ir vispusīgi aprakstīta, lai labāk izprastu metodoloģiju. Maģistra darba noslēgumā praktiskās daļas rezultāti tiek apstrādāti un analizēti, kā arī secinājumi un uzlabojumi piedāvāti turpmākai RET inovāciju potenciālai virzībai Latvijā. Maģistra darbs satur 81 lapu, 5 nodaļas, 7 apakšnodaļas, 32 skaitļus, 8 tabulas un 72 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas un resursi, MCDM, TOPSIS, Latvia, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā Renewable energy technologies ans sources, MCDM, TOPSIS, Latvia, European Union
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 11:27:41