Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vecas ražošanas un biroju ēkas pārbūve par mūsdienīgu biroju ēku Valdlaučos"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of an old factory and office building into a modern office building in Valdlauci"
Autors Marks Begens
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Māris Šinka
Anotācija Anotācija Diplomprojekta pētnieciskās daļas tēma ir „Sienu siltumizolācijas materiāla un risinājuma izvēle renovācijā atkarībā no ietekmējošiem faktoriem”. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīti faktori, kas ietekmē siltumizolācijas slāņa izvēli, kā arī dāžādi siltumizolācijas materiāli un to montāžas tehnoloģija. Vēl tiek noteikti biroju ēkas pamatdati un prasības, kas ir nepieciešamas aprēķinu veikšanai. Aprēķinu-pētnieciskajā daļā tiek salīdzināti izvēlētie Latvijas tirgū materiāli pēc savām īpašībām, risinājumiem un montāžas tehnoloģijām. Tālāk ir veikti siltumtehniskie aprēķini un sastadītas četras tāmes saskaņā ar MK noteikumiem. Darba galvenais mērķis ir noteikt, kāds siltumziolācijas materiāls un risinājums būs piemērotākais biroju ēkas sienas renovācijai, ievērojot visus faktorus un prasības. Inženierprojekta daļas tēma ir „Vecas ražošanas un biroju ēkas pārbūve par mūsdienīgo biroju ēku Valdlaučos”. Inženierprojekta sākumā ir iekļauts ēkas arhitektūras apraksts, objekta tehniskais raksturojums, konstruktīvie risinājumi, pielietota apdare, ugunsdrošības risinājumi. Tālāk ir veikti siltumtehniskie aprēķini ēkas norobežojošām konstrukcijām un ēkas klājsiju trīs variantu ekonomiskais salīdzinājums. Veikti arī atsevišķu konstruktīvo elementu (klājsiju, galvēno siju, kolonnas, pamata un pamatnes) aprēķini un to dimensionēšana. Aprēķini tiek veikti ar programmas AXIS VM palīdzību. Darbā ir aprakstīta būvdarbu organizācija un tehnoloģija, kopā ar darba aizsardzību un drošības tehniku, sastadītas tāmes – lokālā tāme un koptāme. Kā arī sastadīts kalendārais plāns un uzrasētas 2 tehnoloģiskās kartes un viens būvģenplāns. Kopējais diplomprojekta apjoms sastāda 181 lappuses, 42 tabulas un 58 attēli. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta rasējuma lapām.
Atslēgas vārdi Sienu siltumizolācijas materiāla un risinājuma izvēle renovācijā atkarībā no ietekmējošiem faktoriem,Vecas ražošanas un biroju ēkas pārbūve par mūsdienīgo biroju ēku Valdlaučos
Atslēgas vārdi angļu valodā Choice of thermal insulation materials and solutions for walls renovation, depending on the influencing factors,Reconstruction of an old factory and office building into a modern office building in Valdlauči
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2019 08:43:45