Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Arborista profesijas aktuālās problēmas un risinājumi darba aizsardzībā
Nosaukums angļu valodā Current Challanges and Solutions for Occupational Safety in the Arborit Profession
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bartušauskis
Recenzents Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Reinholds Stūriška Bakalaura darba vadītājs: Mg,DA Jānis Bartušauskis Bakalaura darba tēma: “Arborista profesijas aktuālās problēmas un risinājumi darba aizsardzībā” Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Teorētiskajā daļā aplūkota arboristu profesija no darba aizsardzības viedokļa, starptautiskā un Latvijas pieredze profesijā, aprakstīta aroda darbības principi, kā arī risku novērtēšanas metodes. Analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma padziļināta izpēte, un apsekošana, tiek veikta profesijā nodarbināto aptauja par drošību darba vietā, kā arī par erganomiskajiem apstākļiem, kā arī padziļināti izpētīti darba vides riski, pielietojot darba izvēlētās darba vides risku novērtēšanas metodes. Praktiskajā daļā tiek sniegti priekšlikumi analītiskajā daļā atklāto darba vides risku novēršanai un samazināšanai Bakalaura darba rezultāti: Arboristu uzņēmumā veikts darba vides risku novērtējums. Izstrādāti priekšlikumi darba vides risku samazināšanai un darba aizsardzības sistēmas pilnveidei. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Bakalaura darbā izmantoti 32 informācijas avoti, kuri norādīti bibliogrāfiskajā sarakstā. Bakalaura darba apjoms: Darbā ir 3 nodaļas un sastāv no 71 lapām. Darbā ir iekļautas 15 tabulas un 40 attēli. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: Kokkopis, arborists, darba vides riski, darbs augstumā, preventīvie pasākumi, risku mazināšana, darbinieks, darba devējs, likumdošana. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Kokkopis, arborists, darba vides riski, darbs augstumā, preventīvie pasākumi, risku mazināšana, darbinieks, darba devējs, likumdošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Treecare, arborist, occupational environment risks, work in heights, preventive measures, risk mitigation, employee, employer, legislasion
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 14:50:20