Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Darbaspēka nodokļu sloga novērtējums reģionā”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Tax Burden on Labour in the Region”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents J. Hudenko, "LatRailNet" valdes priekšssēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir Darbaspēka nodokļu sloga novērtējums reģionā. Darba tēma ir aktuāla, jo ārvalstu eksperti norāda, ka Latvijā ir pārlieku darbaspēka nodokļu slogs, kas mazina konkurētspēju, palielina izmaksas uzņēmējiem un veicina uzņēmumu darbību pelēkajā sektorā. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt darbaspēka nodokļu slogu un konkurētspēju ar citām valstīm. Darba hipotēze – esošais nodokļu slogs, kas saistīts ar darbaspēka nodokļiem, neveicina konkurētspēju. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt un salīdzināt darbaspēka nodokļus Baltijas valstīs. 2. Izvērtēt esošo darbaspēka nodokļu slogu, aprēķināt un salīdzināt darba devēja izmaksas darbaspēkam Baltijas valstīs. 3. Veikt statistikas un citu avotu datu analīzi. 4. Izvērtēt Latvijas darbaspēka nodokļu konkurētspēju. 5. Novērtēt darbaspēka nodokļu sloga samazināšanas iespējas un ietekmi, veikt praktisku piemērošanu, pamatojoties uz darba ietvaros apskatītiem priekšlikumiem. 6. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījumā secināts, ka Latvijā ir augstākais darbaspēka nodokļu slogs salīdzinājumā ar Baltijas valstīm. Esošais darbaspēka nodokļu slogs samazina uzņēmumu konkurētspēju un veicina uzņēmumu darbību ēnu ekonomikā, kā arī nemazina esošo ienākumu nevienlīdzību mazo algu saņēmējiem. Maģistra darbs sastāv no 3 sadaļām, 79 lapaspusēm, 11 tabulām, 24 attēliem. Literatūras saraksts sastāv no 51 avota.
Atslēgas vārdi Darbaspēka nodoklis, Baltijas valstis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, neapliekamais minimums, atvieglojumi, minimālā alga, nodokļa slogs, budžeta ieņēmumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor tax, Baltic States, personal income tax, state social insurance contributions, non-taxable minimum, relief, minimum wage, tax burden, budget revenue.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 15:01:39