Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Grīdas tīrāmo robotu bezvadu uzlādes sistēmas projektēšana, izpēte un izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Design, research and development of wireless charging system for floor cleaning robot.
Autors Mārtiņš Goldbergs
Struktūrvienība 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Jānis Zaķis
Recenzents Pēteris Apse-Apsītis
Anotācija Maģistra darbs sastāv no pētnieciskās daļas, kurā autors veic induktīvās bezvadu pārvades sistmēmas uzbūves izpēti, simulācijas daļas, kur ar datorsimulāciju palīdzību tiek apskatīta sistēmas reakcija dažādās situācijās un praktiskā daļa, kur ir aprakstīti veiktie mērījumi ar izstrādāto iekārtu. Pētnieciskajā daļā ir sniegts ieskats induktīvās enerģijas pārvades principā un tiek apskatīta signāla ģenerējošā un pārraidošā daļa. Tāpat tiek apskatīti varianti, kas var tikt izmantoti invertora un spoles projektēšanā. Simulācijas daļā tiek izveidota simulācijas shēma, kas tiek izmantota simulacijās ar dažādiem spoles un kondensatora slēgumiem. No iegūtajiem mērījumiem tiek izveidoti grafiki, kas sniedz priekšstatu par sistēmas darbību. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts invertors un divu veidu spoļu pāri. Sistēma tiek testēta un tiek novērstas nepilnības. Tiek uzņemti dati, no kuriem tiek izveidoti grafiki, kas tiek salīdzināti ar datorsimulācijās iegūtajiem. Darba mērķis – izstrādāt induktīvās enerģijas pārvades sistēmu, kas nodrošinātu uzlādi grīdas tīrāmajam robotam. Darba uzdevumi: • Izpētīt induktīvās enerģijas pārvades elektrisko shēmu veidus • Izpētīt tranzistoru draiveru topoloģijas • Izpētīt kondensatoru un spoļu veidus • Izstrādāt pārraides un uztverošo spoli • Izstrādāt signāla ģenerēšanas shēmu • Veikt simulācijas PSIM vidē • Veikt mērījumus reālai sistēmai un salīdzināt ar simulācijās veiktajiem Darbs tika izstrādāts veiksmīgi, tika izstrādāta strādājoša bezvadu enerģijas pārvades sistēma, kura nodrošina pietiekamu jaudu, lai robots veiktu akumulatora uzlādi. Darba laikā tika iepazīta lauktranzistoru komutācija un spoles – kondensatora slēgumu veidu īpašības. Šo sistēmu ir iespējams pilnveidot, nākotnes uzdevums būtu uzlabot pārvades sistēmu, lai tā spētu nodrošināt nominālo jaudu baterijas uzlādes sistēmai. Darba apjoms - 56 lpp., -- tabulas, 43 attēli un 4 pielikumi
Atslēgas vārdi Induktīvā pārvade, lietderības koeficients, lauktranzistors, raidošās un uztverošās spoles, eksperimentālais modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Inductive transmission, efficiency factor, field effect transistor, transmitting and receiving coils, experimental model
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 10:38:00