Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Zemes izmantošanas izmaiņu un zemes konsolidācijas risinājumi Rail Baltica trases izbūvei"
Nosaukums angļu valodā "Land use change and land consolidation solutions for Rail Baltica route construction"
Autors Aļina Ļovkina
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Rinalds Smilga
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu „Zemes izmantošanas izmaiņu un zemes konsolidācijas risinājumi Rail Baltica trases izbūvei” apraksta Rail Baltica projektu un tā ieguvumus Latvijā, zemes konsolidāciju un izmantošanas veida maiņu, kā arī piedāvā risinājumu Rail Baltica skarošo nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanu un izmantošanas mērķa maiņu Salaspils novadā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts projekts un tā ietekme uz Latviju kopumā, apskatīti procesi, kas nosaka zemes konsolidāciju un zemes izmantošanu un to spēkā esošie normatīvie akti. Inženierprojekta daļā tiek veikta projekta analīze Salaspils novadā un tiek apkopota informācija par ietekmes uz vidi novērtējumu Rail Baltica trasei, tiek piedāvāts zemes robežu pārkārtošanas un zemes izmantošanas veida maiņas risinājums, kuru veic Bentley Microstation programmatūrā. Tēma ir aktuāla, jo paredzētos būvniecības priekšdarbus dzelzceļa līnijas būvprojektēšanai un zemju atsavināšanai bija plānots pabeigt līdz 2019. gadam un 2020. gadā uzsākt būvniecības procesu, bet nekustamo īpašumu astavināšanas darbi vēl nav uzsākti.
Atslēgas vārdi zemes konsolidācija, zemes izmantošana, Rail Baltica, dzelzceļš, risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Land Use, Land Consolidation, Rail Baltica, railway, solutions
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2019 11:54:50