Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijā un Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Application of Real Estate Tax in Latvia and the Baltic States”
Autors Jūlija Jelinska
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “ Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijā un Baltijas valstīs”. Darba mērķis ir izanalizēt nekustamā īpašuma nodokļa būtību, vēsturisko attīstību, apskatīt aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību, salīdzināt nodokļa piemērošanu Igaunijā un Lietuvā. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa attīstības vēsture Latvijā, raksturota nodokļa objekta un likmes būtībā. Otrajā daļā tiek analizēta īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanas un aprēķināšanas kārtība. Pētīta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un maksāšanas kārtība, kā arī nodokļa ietekme uz pašvaldības budžetu. Autore apskata Rīgas, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas un Valmieras pašvaldību piešķirtos atvieglojumus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Trešajā daļā tiek salīdzināts nekustamā īpašuma nodoklis Igaunijā un Lietuvā. Darba beigās tiek noformulēti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā un tā pilnveidošanā. Darba procesā izmantota mācību literatūra, interneta resursi, zinātnisko pētījumu un analīžu dati, Latvijas Republikas izdotie normatīvie akti, Zemes dienesta publiski pieejamie dati, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Valsts kases dati un publiski pieejamie elektroniskie resursi. Darba apjoms ir 61 lapaspuses, tas sastāv no 3 daļām, 16 attēliem, 14 tabulām un 4 formulām.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate tax
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 13:40:24