Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vadītāja emocionālās inteliģences ietekme uz darbinieku darba apmierinātību un darba ražīgumu"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Leader’s Emotional Intelligence on Employee Job Satisfaction and Productivity"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Līga Kamola, docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Karīna Tērauda Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: vieslektore, Mg. psih. Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Vadītāja emocionālās inteliģences ietekme uz darbinieku darba apmierinātību un darba ražīgumu Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu, 31 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Emocionālā inteliģence nepieciešama labai vadīšanai. Tā sastāv no vairākām kompetencēm, un vadītājam apgūstot katru no tām ir vairāk iespēju sniegt lielāku ieguldījumu organizācijas attīstībā un mērķu sasniegšanā. Spēja pārvaldīt savas emocijas ir vadītāja kompetence, kas nepieciešama darba apmierinātībai visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, cik tie paši ir emocionāli inteliģenti. Kvalitatīvi dati norāda uz to, ka vadītāja emocionālai inteliģencei ir ietekme arī uz darba ražīgumu, tomēr kvantitatīvi tas nav pierādīts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tērauda, K. (2019). Vadītāja emocionālās inteliģences ietekme uz darbinieku darba apmierinātību un darba ražīgumu. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 63 lpp.
Atslēgas vārdi Vadīšana, emocionālā inteliģence, darba apmierinātība, darba ražīgums
Atslēgas vārdi angļu valodā Leadership, emotional inteligence, job satisfaction, productivity
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.04.2019 10:59:12