Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Robeždrošības apdraudējumi un risinājumi to mazināšanai jūras pārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Border Security Threats and Solutions for Improving Maritime Transportation Security”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Robeždrošības apdraudējumi un risinājumi to mazināšanai jūras pārvadājumos”. Dаrbа аutore – Rīgаs Tehniskās Universitātes Inženierekonomikаs un vаdības fаkultātes Stаrptautisko ekonomisko sakaru un muitаs institūtа Muitаs un nodokļu kаtedras studente Jeļizaveta Paškeviča. Diplomdarbā izskatītā tēma ir aktuāla, jo preču pārvadāšana pa jūru mūsdienās ir ļoti populāra, jo tā var samazināt izmaksas. Kopā ar apjomu pieaug arī apdraudējumi un muitai ir svarīga loma šo apdraudējumu mazināšanā. Darba mērķis ir loģistikas un muitas procesu risku atklāšana jūras pārvadājumos un risku teorētisko vadības koncepciju izstrādāšana. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Iepazīties ar robeždrošības jēdzienu, jūras pārvadājumu apdraudējumiem pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā. 2. Raksturot jūras kravu pārvadājumus un to riskus. 3.Aprakstīt jūras pārvadājumu risku mazināšanas pasākumus. 4. Raksturot Rīgas Brīvostas Muitas kontroles punktu 0210 un analizēt muitas kontroles pasākumus. 5. Identificēt jūras kravu pārvadājumu muitas riskus. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, deviņām apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīti jūras pārvadājumi; jūras pārvadājumu apdraudējumi un riski; jūras pārvadājumu risku mazināšana. Darba otrajā daļā apkopota informācija par robeždrošības risku vadību jūras pārvadājumos; Robeždrošības raksturojumu; robeždrošības apdraudējumiem; robeždrošības risku mazināšanu. Trešajā daļā apkopota informācija par muitas risku vadību jūras pārvadājumos; Brīvostas muitas kontroles punkta 0210 rakturojumu; muitas risku maziāšanu un risku novērtēšanas metodēm. Darbā ievietoti 22 attēli un 2 tabulas. Darbā izmantoti 55 dažādi avoti – likumi, regulas, interneta resursi, literatūra. Darba apjoms ir 66 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Robeždrošība, jūras pārvadājumi, apdraudējumi, muitas kontrole, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā Border security, maritime transportation, threats, customs control, risks
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 13:19:16