Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Gājēju pāreju drošības analīze uz galvenajiem valsts autoceļiem Latgalē”
Nosaukums angļu valodā “Safety Analysis of Pedestrian Crossings on State Major Roads in Latgale”
Autors Jānis Freibergs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Juris Mačāns, asistents, RTU
Anotācija Profesionālās maģistra studijas programmas „Transportbūves” maģistra darba izstrādes ietvaros, darba autors veica pētījumu par tēmu „Gājēju pāreju drošības analīze uz galvenajiem valsts autoceļiem Latgalē”. Darba mērķis ir izanalizēt gājēju pārejas uz galvenajiem valsts autoceļiem Latgalē, apskatot satiksmes drošības problēmjautājumus tajās, kā rezultātā dot ieteikumus un rekomendācijas drošu gājēju pāreju lietošanai un izbūvei. Darba ietvaros tika analizēta literatūra par gājēju pāreju efektivitāti un pielietojumu, aplūkoti gājēju pāreju veidi, to priekšrocības un ieguvumi izbūvējot tās, kā arī apzināti trūkumi tajās. Gājēju pārejas tika apsekotas dabā un iegūti dati par satiksmes intensitāti, sastāvu, kā rezultātā veikta satiksmes kvalitātes un drošības līmeņa noteikšana. Satiksmes ministrija 2019. gadā ir izvirzījusi uzstādījumu izvērtēt visas esošās gājēju pārejas, izanalizējot infrastruktūras nepilnības, kas ir viena no aktuālākajām problēmām, jo tā daudzviet nav sakārtota, kas var radīt nedrošas situācijas. To pierāda arī statistika, kas rāda, ka viena trešdaļa no visiem ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem, ir tieši mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki – gājēji un velosipēdisti. Pie tam, piemēram, 2017. gadā 11 gājēji gājuši bojā un 37 smagi cietuši tieši uz gājēju pārejām. Izanalizējot aktuālākās problēmas un rodot tām atrisinājumu, iespējams izdotos samazināt bojā gājušo gājēju skaitu un uzlabot drošību, aizsargājot visus satiksmes dalībniekus. Darba apjoms ir 209 lapas, 145 attēli, 65 tabulas un 45 atsauces uz literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Gājēju pāreja, drošība, Latgale, analīze, galvenie valsts autoceļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Pedestrian Crossing, Safety, Main Rate State Roads, Latgale, Crosswalk
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 10:54:09