Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Cauruļu stiprības raksturojumu analīze, ievērojot ražošanas procesa specifiku
Nosaukums angļu valodā Strength analysis of pipes taking into account the specifics of their manufacturing
Autors Artjoms Apsītis
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Vitālijs Beresņevičs
Recenzents V.Jevstigņejevs, asoc.prof., RTU
Anotācija Darba autors: Artjoms Apsītis. Darba tēma: Cauruļu stiprības raksturojumu analīze, ievērojot ražošanas procesa specifiku. Darba veids: Bakalaura darbs. Studiju programma: Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve, akadēmiskās bakalaura studijas RTU Mehānikas instiūtā; Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē. Darba mērķis: Novērtēt cauruļu atšķirības stiprībā, konkrēti – tecēšanas robežas, izturības robežas un relatīvā pagarinājuma vērtības – atkarībā no metodes, kas tika izvēlēta, veidojot metinājuma šuvi ražošanas procesā. Metodes, kas tiks apskatītas – gāzes metināšana, argonloka metināšana, parastā elektroloka metināšana (bez aizsarggāzes). Darba uzdevumi: 1) Izpētīt literatūras un informācijas avotus (iekļaujot starptautiskos standartus), lai uzzināt, kas ietekmē cauruļu metinājuma šuves stiprību un kvalitāti; 2) Veikt tērauda ķīmiskā sastāva analīzi, lai noteiktu atbilstību standartu prasībām; 3) Veikt stiepes testus, lai noteiktu izvēlēto paraugu, kas izgrieztas no tērauda caurulēm, stiprību – izturības robežu, tecēšanas robežu un relatīvo pagarinājumu; 4) Veikt atbilstošos aprēķinus, lai noteiktu sakarības starp izmantotām metināšanas metodēm un cauruļu stiprību. Darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā ir teorētiskais izklāsts par iespējamām problēmam, ar kurām var sastapties metināšanas laikā un veikta 3D modelēšana programmā “SolidWorks”, kur tika aplūkota iespējamā teorētiskā cauruļu stiprība pirms eksperimentālās daļas. Otrā daļa ir eksperimentalā daļa, kurā tiek veiktas mehānisko īpašību pārbaudes (koniskā paplašināšana, hidrauliskās pārbaudes, stiepes pārbaudes) un apkopoti tās rezultāti. Darbs kopumā ir izklāstīts 77 lappusēs, tajā iekļautas 27 tabulas un 26 attēli. Darbā ir izmantoti 24 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums. Atslēgas vārdi: Metināšana, metinājuma šuve, gāzes metināšana, argonloka metināšana, elektroloka metināšana, izturības robeža, tecēšanas robeža, relatīvais pagarinājums, cauruļu 3D modelēšana SolidWorks.
Atslēgas vārdi Metināšana, metinājuma šuve, gāzes metināšana, argonloka metināšana, elektroloka metināšana, izturības robeža, tecēšanas robeža, relatīvais pagarinājums, cauruļu 3D modelēšana SolidWorks.
Atslēgas vārdi angļu valodā Welding, welding weld, gas welding, argon arc welding, electrolyte welding, strength limit, flow limit, relative elongation, pipe 3D modeling in SolidWorks.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 20:37:09