Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Starptautiskās korporācijas pārvaldības modeļa izstrāde”
Nosaukums angļu valodā “Developing a governance model for a multinational corporation”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Olga Bogdanova
Recenzents Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs E. Rantiņš
Anotācija Maģistra darba autore Dace Voiča izstrādājusi darbu, kura tēma ir “Starptautiskās korporācijas pārvaldības modeļa izstrāde”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt starptautiskās korporācijas efektīvas pārvaldības modeli, nosakot svarīgākos pārvaldības elementus, kurus ieviešot, atbilstoši uzņēmuma novietojumam korporatīvajā struktūrā, iespējams pilnveidot uzņēmuma pārvaldību. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta teorētiskā bāze starptautisko korporāciju uzbūvei un to pārvaldībai, kā arī analizēti galvenie iemesli meitas sabiedrību veidošanai. Tiek raksturotas juridiskās prasības uzņēmumiem ar privātu un publiskas personas kapitālu. Otrajā nodaļā tiek veikts vispārējs izvērtējums: starptautiskā pieredze korporāciju pārvaldības regulēšanā, izmantotie instrumenti un elementi pārvaldes pilnveidei un pārveidošanai, kā arī noteiktas galvenās nepilnības, kas tiek akcentētas starptautiskajās korporācijās. Trešajā nodaļā tiek analizētas starptautisko korporāciju pārvaldībā izmantotās metodes un elementi, nosakot to nozīmīgumu uzņēmuma pārvaldībā, kā rezultātā tiek izveidots korporācijas pārvaldības novērtēšanas un pilnveidošanas modelis. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām, tā apjoms ir 98 lappuses, 20 attēli, 10 tabulas un 4 pielikumi uz 7 lappusēm. Darbā izmantoti 68 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Starptautiskās, korporācijas, pārvaldība, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Governance, model, multinational, corporation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 11:58:27