Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Ceļu satiksmes drošība un tās uzlabošana Latvijā” (“Autoceļa P37 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Traffic Safety and Its Improvement in Latvia” (“Reconstruction of Road P37 Section”)
Autors Artūrs Keiselis
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Atis Zariņš
Recenzents projektu vad. A.Šaicāns, SIA "8CBR"
Anotācija Bakalaura darbā ar nosaukumu “Ceļu satiksmes drošība un tās uzlabošana Latvijā” tiek apskatīta un analizēta ceļu satiksmes drošība Latvijā, kā arī Latvijas statistika uz kopējā Eiropas Savienības dalībvalstu fona, izdarot secinājumus par notikumiem, kas rada ievērojamus zaudējumus visas pasaules tautsaimniecībai. Darba ietvaros tiek apskatīti Eiropas Savienības izvirzītie mērķi saistībā ar ceļu satiksmes drošības uzlabošanu un kā tie saskan ar Satiksmes Ministrijas veidotajiem ceļu satiksmes drošības plāniem, kas norāda uz nepieciešamajiem darbības virzieniem satiksmes drošības uzlabošanā. Virspusēja ceļu satiksmes negadījumu statistikas salīdzināšana starp laiku pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas un mūsdienām, cik strauji ir uzlabojusies satiksmes drošība Latvijā un vai to var saukt par atbilstošu mūsdienām. Aplūkoti galvenie ceļu satiksmes negadījumu notikšanas iemesli un cik no tiem ir tieši vai netieši saistīti ar transportlīdzekļa vadīšanu, ņemot vērā publiski pieejamos Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas materiālus veikta padziļināta ceļu satiksmes negadījumu ar bojāgājušajiem analizēšana, laika posmā no 2010. gada, ņemot vērā, kopējo negadījumu skaitu, ceļu satiksmes dalībnieku statusu satiksmē, to vecumu un kaitīgajiem ieradumiem, kas ietekmē satiksmes drošību. Kā arī negadījumu veidu un notikumu vietu ietekmi uz letāliem incidentiem. Dabā tika apsekotas dažādas vietas Madonas un Krustpils novados uz valsts autoceļiem, kur redzamas būtiskas problēmas ceļu satiksmes drošības ziņā un sniegts darba autora komentārs. Inženierprojekta daļā izstrādāts būvprojekts valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene posmam no Biksēres līdz Cesvainei, attiecīgi km 50,24 – 53,50. Būvprojekta ietvaros izstrādāts paskaidrojuma raksts ar esošās situācijas analīzi. Balstoties uz esošās situācijas parametriem un uz attiecīgajiem likumiem, normatīviem un Latvijas Valsts standartiem projektēti ceļa plāna, garenprofila elementi, autoceļa konstrukcija, autobusu pieturvietas un caurtekas. Projektēšanas laikā izmantots aktuāls topogrāfiskais plāns un inženierģeoloģijas dati. Darbs sastāv no: 43 tabulām, 32 attēliem, 31 izmantotā literatūras avota, 13 rasējumiem, ar kopējo lapu skaitu – 220.
Atslēgas vārdi Satiksmes drosība, P37, pārbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic safety, P37, reconstruction
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2019 08:23:54