Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla piesaistes un atlases pilnveidošana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Perfection of personell recruitment and selection at a company
Autors Jekaterina Pankeviča
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Dr. oec. L. Peiseniece, Banku augstkolas studiju prorektore
Anotācija Darbā tiek apskatīta SIA “Rīgas 1. slimnīca”, kas dibināta 1803. gadā. Slimnīcas darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir – sniegt ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Darba autore: Jekaterina Pankeviča. Darba tēma: “Personāla piesaistes un atlases pilnveidošana uzņēmumā”. Darba veids: Diplomprojekts. Studiju programma: Cilvēku resursu vadīšana. Darba zinātniskais vadītājs: RTU, Doc., Dr. oec., Iveta Ozoliņa – Ozola. Darba apjoms: Darbs sastāv no 74 lapām, 11 attēliem, 10 tabulām, 13 pielikumiem un 37 izmantotās informācijas avotiem. Atslēgas vārdi: personāla piesaistīšana, personāla atlase, personāla vadīšana. Pētījuma mērķis: Galvenais pētījuma mērķis ir analizēt ārstniecības iestādes personāla piesaistīšanas un atlases procesus. Darba galvenais mērķis: Diplomprojekta galvenais darba mērķis ir noteikt pakalpojuma uzņēmuma SIA “Rīgas 1. slimnīca” personāla piesaistīšanas un atlases procesos efektivitātes paaugstināšanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus personāla piesaistīšanas un atlases procesos efektivitātes paaugstināšanai. Darba saturs: ievads, analītiskā daļa, kur tiek apskatīta pašreizējā situācija uzņēmumā, projekta pētījuma daļa, kur tiek veikta darbinieku piesaistīšanas un atlases analīze, aprēķinu daļa, kur tiek veidoti ekonomiskie aprēķini problēmu risināšanai, secinājumi, priekšlikumi, pielikumi. Pētījuma metode: vispārzinātniskās metodes, matemātiskās metodes, empīriskās pētījuma metodes. Darba rezultāti: izveidots jaunu piesaistīšanas metožu projekts un aprēķinātas tā izmaksas. Izveidots amata kvalifikācijas prasības pretendentiem dokuments personāla atlases procesam. Izveidots jauns projekts intervijas metodēm un aprēķinātas izmaksas. Darba izmantojamība: balstoties uz darbā veiktajiem ekonomiskajiem aprēķiniem, uzņēmuma rādītājus var izmantot kā pamatu problēmu risināšanai.
Atslēgas vārdi personāla piesaistīšana, personāla atlase, personāla vadīšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā personal recruitment, personal selection, personal management.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2019 12:37:10