Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Lietotu automašīnu importa pārvadājumu optimizācijas iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Opportunities for optimization of used car import transportation in Latvia
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Remigijs Počs
Recenzents SIA ,,RX-Loģistika” direktors Dz.Ciganskis
Anotācija Maģistra darba autors: Rūdolfs Georgs Markovskis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: prof. Remigijs Počs Maģistra darba temats: „Lietotu automašīnu importa pārvadājumu optimizācijas iespējas Latvijā” Darba mērķis. Izzināt un risināt lietotu vieglo automašīnu importa pārvadājumu problēmas nozares un uzņēmumu līmenī, vērtēt situāciju Latvijā un izvirzīt priekšlikumus lietotu vieglo automašīnu pārvadātāju ar autovedēju sistēmas optimizācijai. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 17 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 60 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 16 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika veikta Latvijas transporta nozares un lietotu vieglo automobiļu tirgus analīze, kurā tika noskaidrots, ka 2010-2018. gadā valsts iejaukšanās politika u.c. faktori ietekmēja vieglo automobiļu importa un eksporta darījumus. Imports pārsniedza eksportu par 328% punktiem, kas liecina par to, ka Latvijā paliek lielāka vieglo automobiļu importa daļa tirdzniecībā, nekā eksporta, par ko arī liecina CSP dati, ka atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2018. gada decembrī salīdzinājumā ar 2010. gada decembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 3,6 % un importa par 6,2 % lielāka. SIA „KURBADS UN KO” ir līderis automobiļu transportēšanas ar autovedējiem nozarē, un tā tirgus daļā ir 97%. Apkopojot interviju rezultātus ar ekspertiem, tika noskaidrots, ka lietotu vieglo automašīnu transportēšanu ar autovedējiem pasūta pārsvarā ap 80% autoplači, kā arī ap 20% ir privātie pārdevēji, kas piepelnās ar auto tirgošanu, automašīnas ved no Vācijas, Holandes, Nīderlandes, kā arī pastāv daudz loģistisko nosacījumu, lai atvestu automašīnas uz Latviju. Pārsvarā līdz 88-92% lietotie vieglie automobiļi tiek piegādāti uz Latviju ar autovedējiem, un vidējā ievestā automobiļa vecums palielinājās līdz 10 gadiem.. Kā arī ekonomiskie faktori sniedz vislielāko negatīvo ietekmi uz patērētāju iespējām, lai viņi spētu iegādāties lietotus vieglos automobiļus, līdz ar to lietotu vieglo automobiļu pieprasījums tirgū saruks, tādējādi ietekmējot pārvadātāju ar autovedējiem darbības samazināšanu. Finanšu stāvoklis un to ritošais sastāvs ietekmē uzņēmumu attīstību tirgū un konkurētspēju. Izmantojot pētījuma iegūtos rezultātus, tiek piedāvātas iespējas lietotu vieglo automašīnu pārvadātāju ar autovedēju sistēmas optimizācijai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: darba izstrādei tika izmantoti zinātniskā literatūra, CSP, CSDD statistiskie dati, uzņēmumu gada pārskati, intervijas ar transporta uzņēmumu ekspertiem, un to vērtējumi PEST analīzē, nozares ekspertu atziņas, darba autora novērojumi u.c.
Atslēgas vārdi loģistika, transports, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics, transport, optimiza
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2019 09:49:26