Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un tiesību mijiedarbība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesos
Nosaukums angļu valodā Interaction between responsibilities and rights of the manager and apartment owners in real estate management processes
Autors Lauris Ziemelis
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Raja Kočanova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un tiesību mijiedarbība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesos”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un tiesību saistību dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesos, izvērtējos galvenos pārvaldīšanas nozari reglamentējošos normatīvos aktus. Darbā tika izstrādāti šādi uzdevumi – iegūta informācija par mājokļu politikas veidošanās un attīstības vēsturiskajiem aspektiem sākot ar 1940. gadu, apzināta dzīvojamā fonda apjoms Rīgā, tā sastāvs un regulējošā likumdošana, noteikta pārvaldīšanas nozari raksturojošie rādītāji, analizēta pārvaldīšanas nozares saistošā likumdošana un noteikta pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku pienākumu un atbildības robežas, kā arī izdarīt secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas un vides aizsardzības daļas. Darbs kopā ar pielikumiem satur 113 lapaspuses, 20 attēlus, 4 tabulas un 45 bibliogrāfiskos nosaukumus. Bakalaura izstrādes procesā tiek vispārīgi apskatīta mājokļu politika, kas Latvijā īstenota no 1940. gada un, kā tā ir veidojusi šī brīža privāto īpašumu. Tiek noteikti galvenie ar pārvaldīšanas nozari saistītie rādītāji, kas ietekmē pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas apjomu un kvalitāti Rīgā un norādīts darbību apjoms, kas veicams, lai uzsāktu un nodrošinātu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbilstoši valsts tiesību normatīvajiem aktiem. Bakalaura darbā ir norādīts dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieka pienākumu, tiesību un atbildības mijiedarbība, pamatojoties uz abpusēji noslēgto pārvaldīšanas līgumu, kurā ietvertas un nolīgtas ar obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un papildus veicamajiem darbiem saistītās robežas.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, Pārvaldīšanas procesi, Pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieki
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate, management processes, manager and apartment owners
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 10:16:46