Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ielu māksla kā dzīvojamo rajonu revitalizācijas rīks
Nosaukums angļu valodā Street Art as a Revitalization Tool in Residential Areas
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Lekt. J.Pansovs
Anotācija Pilsētas publiskā ārtelpa un tās noformējums ir viens no svarīgākiem pilsētvides kvalitātes noteicošiem rādītājiem. Līdz ar šo, pilsētvide nepārtraukti piedzīvo transformācijas un pielāgojumus attiecīgi laikmeta prasībām. Ēku fasāžu apdares neveiksmīgie risinājumi, materiālu novecošana, kā arī arhitektūras tendenču maiņa laika gaitā var ietekmēt vides kvalitāti un gadījumos, kad netiek pietiekoši labi uzturēta, pat veicināt degradāciju. Pētījuma mērķis ir apkopot un strukturizēt informāciju par ielu mākslas izmantošanas iespējam kā vides kvalitātes uzlabošanas rīku un izvērtēt ielu mākslas izmantošanas iespējas Rīgas 20. gadsimta otrajā pusē būvēto lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas revitalizācijā. Mērķa sasniegšanai izmantotās metodes ir informācijas avotu salīdzinošā analīze, grafiskā analīze un Rīgas iedzīvotāju aptauja. Darbā tiek izpētīti pilsētvides kvalitātes noteicošie rādītāji, publiskās ārtelpas degradācijas iemesli un sekas, ielu mākslas ietekme uz ģentrifikācijas un reģenerācijas procesiem dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas kontekstā un ietekme uz pilsētvidi. Darba noslēgumā tiek izpētīts Rīgas iedzīvotāju viedoklis par dažādiem noformējuma veidiem un ielu mākslas virzieniem, izvērtētas iespējas un izaicinājumi ielu mākslas pielietošanai ārtelpas noformējumā lielmēroga dzīvojamo rajonu kontekstā, kā arī dzīvojamo rajonu iedzīvotāju vēlmi un gatavību iesaistīties revitalizācias pasākumos. Darba apjoms - 46 lpp, 18 diagrammas, 25 attēli un 2 pielikumi. Izmantotas 32 informācijas avotu vienības.
Atslēgas vārdi Ielu māksla, reģenerācija, ģentrifikācija, ārtelpa, publiskā ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā Street art, regeneration, gentrification, public space
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 21:28:17