Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Degradēto teritoriju attīstības ietekme uz Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomisko situāciju
Nosaukums angļu valodā Impact of the Development of Brownfield Sites on the Socio-Economic Situation in Jūrmala City
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Prof.p.i. I.Voronova
Anotācija Maģistra darba autore Lelde Stāmere izstrādāja pētījumu, kura temats ir "Degradēto teritoriju attīstības ietekme uz Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomisko situāciju". Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec Uldis Kamols. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 11 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 57 literatūras avoti. Degradētās teritorijas esamība pilsētā ietekmē tās ekonomisko izaugsmi un sociālekonomisko attīstību. Pilsētu plānotāji saskaras ar dažādām problēmām, lai nodrošinātu vienmērīgu visas pilsētas apkaimes attīstību, neietekmējot pilsētas spēju ekonomiski attīsties un nepasliktinot iedzīvotāju pakalpojumu saņemšanas iespējas. Veicot degradēto teritoriju revitalizāciju ir iespējams ietekmēt sociālekonomiskās situācijas uzlabošanas gan teritorijā, gan arī pilsētā kopumā. Pētījuma pirmajā daļā raksturoti degradēto teritoriju teorētiskie aspekti – aprakstīta degradētās teritorijas jēdziena izpratne, iedalījumus, ietekme uz sociālekonomisko situāciju un ilgtspējīgu attīstību. Analītiskajā daļā veikts Jūrmalas pilsētas raksturojumus, noteiktas degradētās teritorijas, konstatēti sociālekonomisko problēmu raksturojuši rādītāji izpētīti pašvaldības plāni attiecībā uz to revitalizāciju. Praktiskajā daļā ir aprēķināti sociālekonomiskie ieguvumi monetārā izteiksmē, ja degradētā teritorija tiek revitalizēta un noteikta ietekme uz attīstības indeksa rādītajiem un iepriekš konstatētajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem apkaimē. Darbā tika noskaidrots, ka degradētās teritorijas esamība apkaimē rada sociālekonomiskas problēmas, kuras tiek atspoguļotas uz iedzīvotāju skaita samazināšanos konkrētā teritorijā, bezdarba līmeņa pieaugumu apkaimē un pakalpojumu pieejamības samazināšanos, savukārt veicot teritorijas revitalizāciju, aprēķini pierāda, ka sociālekonomiskie ieguvumi monetārā izteiksmē atsver ieguldījumus, kas veikti objekta revitalizācijā un kopumā uzlabo gan attīstības indeksa rādītājus, gan arī rādītājus, kas norāda uz sociālekonomiskām problēmām.
Atslēgas vārdi degradēta teritorija, revitalizācija, sociālekonomiskas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā brownfield site, revitalization, socio-economic problems
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2019 10:18:02