Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Eiropas Biznesa atbalsta tīkla eksporta pakalpojumu pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Improvement opportunities of export services of Enterprise Europe Network”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents RTU vieslektore Dr.oec., LLU docente L.Jankova
Anotācija Maģistra darba autore Rita Elste izstrādāja darbu, kura temats ir “Eiropas Biznesa atbalsta tīkla eksporta pakalpojumu pilnveidošanas iespējas”. Maģistra darba mērķis ir pētīt un analizēt patreizējo Eiropas Biznesa atbalsta tīkla eksportspējas modeli, lai to pilnveidotu , izstrādājot klienta vajadzībām atbilstošu eksportspējas novērtēšanas modeli. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek analizēti eksporta būtības teorētiskie jēdzieni, kā arī eksporta loma mazo un vidējo uzņēmumu darbībā. Nodaļas ietvaros tiek analizēti mazo un vidējo uzņēmumu eksportspējas ietekmējošie faktori. Otrajā nodaļā tiek apskatīta Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darbība, kā arī analizēti sniegto pakalpojumu veidi. Papildus tiek analizēts mazo un vidējo uzņēmumu eksportspējas novērtēšanas modelis Latvijā un Austrijā. Darba autore analizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Austrijā labo praksi, lai spētu pielāgot to Latvijas konsorcija vajadzībām. Trešajā nodaļā tiek izstrādāts klientu eksportspējas novērtēšanas modelis, kurš ir izveidots, balstoties uz Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā piedāvātajiem pakalpojumiem. Nodaļas ietvaros modelis tiek validēts trīs dažādu mazo un vidējo uzņēmumu starpā. Papildus tiek veikta cenu aptauja starp saistītiem pakalpojumu sniedzējiem, un aprēķināts ekonomiskais ieguvums. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām, tā apjoms ir 94 lappuses, 13 attēli, 17 tabulas un 6 pielikumi uz 9 lappusēm. Darbā izmantotas 61 bibliogrāfiskās vienības.
Atslēgas vārdi eksportspēja, mazie un vidējie uzņēmumi, eksporta pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā export performance, small and medium sized enterprises, export services
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 09:22:11