Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kurjerpasta pakalpojumu pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of a Express Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Jānis Kuškins, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Noslēguma darba autors: Irina Fetisova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec.Rita Greitāne Noslēguma darba temats:Kurjerpasta pakalpojumu pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 19 tabulas, 41 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pirmajā daļā ir izanalizēts un apkopots teorētiskais aspekts par nozari, konkurentiem, darbības raksturojums, vēsturi, finansiālā stāvokļa analīze, informāciju par personālu un SVID analīzi. Otrajā daļā ir veikta SIA "EKL/LS" tehnoloģiskā procesa izpēte un X-Ray iekārtas nepieciešamības analīze. Trešajā daļā ir veikta SIA „EKL/LS” tehnisko problēmu risināšanas priekšlikumi un izdevumu aprēķins. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par SIA „EKL/LS” darbības pilnveidošanu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Fetisova, I., Greitāne, R. (2019).Kurjerpasta pakalpojumupilnveidošanas projekts.Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbībaun vadīšana”, 61 lpp.
Atslēgas vārdi Kurjerpasta pakalpojumu pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of a Express Service Company
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2019 13:11:30