Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotas vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanas pasākumu salīdzinoša analīze Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Measures to Combat Value Added Tax Fraud in the Baltic States”
Autors Inesa Groma
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Maģistra darba nosaukums “Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanas pasākumu salīdzinoša analīze Baltijas valstīs.” Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) ir viens no galvenajiem nodokļiem Baltijas valstu nodokļu sistēmā. Pēc Baltijas valstu iestāšanas Eiropas Savienībā (ES) nodokļu krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešana kļuva īpaši aktuāla. Tieši PVN ir pakļauts lielākam krāpšanas riskam, savas īpašas piemērošanas dēļ. Lai cīnītos ar PVN krāpšanu katrā valstī, ir izstrādāts speciālo pasākumu kopums. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tika aprakstīti teorētiski aspekti, dots jēdziena PVN skaidrojums, būtība, elementi, tiesiskais regulējums, klasificēti un identificēti krāpšanas veidi. Apkopota informācija par ES veiktajiem PVN krāpšanas apkarošanas pasākumiem. Otrajā daļā autore izmantojot kvantitatīvo kritēriju sistēmu, novērtējā Baltijas valstu PVN krāpšanas apkarošanas sistēmas efektivitāti. Apskatīti tādi svarīgi kritēriji, kā nodokļu ieņēmumu struktūra, PVN plaisa, nodokļu parādu apmēri. Trešajā daļā ir veikta Baltijas valstu PVN krāpšanas apkarošanas pasākumu izpētē, ar mērķi, veikt uzlabojumus Latvijas pasākumos. Autore analizēja Baltijas valstu nodokļu administrācijas darbību, starptautisko sadarbību, PVN īpašā režīma piemērošanu un administratīvus pasākumus. Darbs sastāv no 87 lpp. Darbā ir iekļauti: 22 attēli, 15 tabulas, 2 pielikumi. Ir formulēti 26 secinājumi un autore izstrādāja 6 priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Pievienotas vērtības nodoklis, krāpšana, administratīvie pasākumi, plaisa, starptautiska sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Value-added tax, fraud, administrative measures, gap, international cooperation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 22:30:40