Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu loma uzņēmuma kredītspējas izvērtēšanā”
Nosaukums angļu valodā “Role of Taxes in Assessing a Company`s Creditworthiness”
Autors Viktorija Skrastiņa
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Kārkliņa - Ādmine
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora p.i.
Anotācija Bakalaura darba autore Viktorija Skrastiņa izstrādāja darbu, kura tēma ir “Nodokļu loma uzņēmuma kredītspējas izvērtēšanā”, šī tēma ir aktuāla ikvienam uzņēmējam, jo vairāki pētījumi liecina par Latvijas nodokļu sloga būtisko ietekmi uz uzņēmuma finanšu rādītajiem, kas neveicina kreditēšanu. Lielais nodokļu slogs valstī neveicina uzņēmuma attīstību un iespējas veikt ieguldījumus saimnieciskās darbības attīstīšanā. Balstoties uz darbā veikto finanšu un kovenanšu, kā arī nodokļu analīzi autore sniedz secinājumus, cik lielā mērā nodokļu slogs ietekmē uzņēmuma kredītspēju. Darbā tiek pētīts vai saņemtie nodokļu atvieglojumi un jaunā uzņēmuma ienākuma nodokļa likumdošana atvieglo uzņēmuma nodokļu slogu un uzlabo kopējo kredītspēju. Darba mēķis ir sniegt secinājumus par uzņēmuma “X” kopējā maksājamā nodokļa sloga un saņemto SEZ nodokļu atvieglojumu ietekmi uz uzņēmuma kredītspēju. Darba mērķa sasniegšanai risināti šādi uzdevumi: 1) Izpētīti nodokļu un kreditēšanas teorētiskie aspekti; 2) Izpētīta uzņēmuma “X” saimnieciskā darbība; 3) Veikta uzņēmuma finanšu analīze no 2016.gada līdz 2018.gadam, izmantojot horizontālo un finanšu koeficientu analīzes metodi; 4) Analizēti uzņēmumam piešķirtie nodokļu atvieglojumi; 5) Analizēta nodokļu atvieglojuma ietekme uz uzņēmuma finanšu stāvokli; 6) Izpētīts kā jaunais uzņēmuma ienākuma nodokļa likums uzbalo uzņēmuma kredītspēju; 7) Izstrādāti secinājumi, priekšlikumi un praktiskās rekomendācijas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apdoms ir 46 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli un 4 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 50 bibliogrāfiskā satura vienības.
Atslēgas vārdi Nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 19:15:30