Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Datorspēles analīze un demonstrācijas piemēra izstrāde
Nosaukums angļu valodā Analysis of Computer Game and Development of Demonstration Example
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Ēvalds Masaļskis, M.paed., SIA “001A”, zinātniskā centra vecākais eksperts
Anotācija Bakalaura darbs veltīts mūsdienas datorspēļu tirgu izpētei, viena datorspēles analīzēi, pēc izvēlētajiem kritērijiem, kā arī datorspēlēs demonstrācijas piemēra izstrādēi, izmantojot vienu no spēļu dzinējiem. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: mūsdienu datorspēles tirgūs izpētē; daudzpusēja datorspēļu analīzē pēc izvēlētajiem kritērijiem; izstrādājamās spēles žanra, spēles dzinēja un programmēšanas valoda izvēlē; datorspēles demonstrācijas piemēra izstrādē. Bakalaura darbs sastāv no trīm nodaļām un secinājuma. Ievada nodaļā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir aprakstītas dažādas prognozes un aptaujas rezultāti, kas atspoguļo pašreizējās tendences, izmaiņas, datorspēļu tirgu, kā arī populārāko datorspēļu digitālas izplatīšanas servisa apraksts. Otrajā nodaļā ir aprakstītas datorspēļu un vertēšanās kritēriju izvēle analīzēi, kā arī pašas analīzēs veikšana, kam seko analīzes kopsavilkums. Trešajā nodaļā aprakstīts datorspēles demonstrācijas piemēra sagatavošanas un izstrādes process, kam seko izstrādes kopsavilkums. Darba pamattekstā ir 81 lappuses, 44 attēli, 10 tabulas, 31 izmantoto literatūras avotu un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi SPĒLE, ANALĪZE, IZSTRĀDE, SPĒĻU DZINĒJS, UNITY
Atslēgas vārdi angļu valodā GAME, ANALYSIS, DEVELOPMENT, GAME ENGINE, UNITY
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 18:49:43