Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi lielmēroga dzīvojamos rajonos
Nosaukums angļu valodā Sustainable Rainwater Management Solutions in Large Scale Housing Estates
Autors Madara Kristiāna Glinka
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Doktorante D.Bērziņa
Anotācija Bakalaura darba “Ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi lielmēroga dzīvojamos rajonos” autore ir Madara Kristiāna Glinka. Darba mērķis ir apkopot un strukturizēt informāciju par ilgtspējīgu lietus ūdens novadīšanas sistēmu nepieciešamību no dažādiem aspektiem un piedāvāt realizējamus risinājumus, kā arī izvērtēt risinājumu realizācijas un integrēšanas iespējas lielmēroga dzīvojamos rajonos. Rīgā klimata izmaiņu rezultātā plūdu risks pilsētās palielinās, tāpēc lietus ūdens apsaimniekošanas jautājumi kļūst aizvien aktuālāki. Ilgtspējīgu sistēmu ieviešana ir pierādījies kā efektīvs risinājums lietus ūdens apsaimniekošanai un novadīšanai, kas bieži ir sarežģīts uzdevums blīvi apbūvētās pilsētu teritorijās. Brīvās teritorijas lielmēroga dzīvojamos rajonos ir pietiekami plašas ilgtspējīgu LŪA risinājumu izvietošanai, pētījumā tiek apskatītas iespējas to izveidei. Pētījuma rezultātā noskaidroti ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu veidi un veikta to analīze, salīdzināti līdz šim izstrādātie projekti Ziemeļvalstīs, kā arī izpētīti ar lietus ūdens apsaimniekošanu saistītie normatīvie akti un vadlīnijas, veiktas intervijas ar nozares ekspertiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Galvenās nodaļas: 1. Ilgtspējīga pilsētu attīstība mūsdienu izpratnē. 2. Lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu veidi un pieejas. 3. Īstenotie ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi Ziemeļeiropas valstīs lielmēroga dzīvojamos rajonos. Bakalaura darba apjoms ir 58 lappuses, tajā skaitā 43 attēli un 5 pielikumi. Pielikumā ir četras intervijas ar nozares ekspertiem un studiju projekta grafiskās daļas samazināti A3 attēli. Darba izstrādē tika izmantoti 56 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ilgtspējība, lietus ūdens apsaimniekošana, plūdu novēršana, lielmēroga dzīvojamie rajoni
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, stormwater management, flood prevention, large scale housing estates
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 12:18:00