Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Sensoru matrica apģērba lielumatbilstības novērtējumam
Nosaukums angļu valodā Sensor matrix for clothing fit evaluation
Autors Liene Siliņa
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Inga Dāboliņa
Recenzents Prof. Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
Anotācija Liene SILIŅA Sensoru matrica apģērba lielumatbilstības novērtējumam [Maģistra darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga: 2019, 76 lpp. Maģistra darbs sastāv no 4 pamatnodaļām, ievada un secinājumiem. Ievadā sniegts ieskats darba tēmā, formulēti darba mērķi un veicamie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā aplūkots apģērba lielumatbilstības jēdziens un ar tā definēšanu saistītā problemātika. Izpētītas visbiežāk izmantotās apģērba lielumatbilstības subjektīvās un objektīvās novērtēšanas metodes, kā arī sniegts ieskats par apģērba konstruktīvajiem defektiem, to cēloņiem un novēršanas iespējām. Darba otrajā nodaļā analizēti lielumatbilstības noteikšanas kritēriji, raugoties no cilvēka komforta, valkājot apģērbu, viedokļa. Aplūkotas un analizētas pētījumu standartizētās metodes. Pētīta apģērba radītā spiediena ietekme uz cilvēka komfortu un noteiktas spiediena komforta robežas. Trešajā nodaļā analizētas plašāk lietoto apģērba lielumatbilstības metožu priekšrocības un trūkumi. Izstrādāts praktisks eksperiments, izgatavots jakas prototips izmēra atbilstības un konstrukcijas kvalitātes novērtēšanai, kā arī meklēti alternatīvi risinājumi lielumatbilstības novērtēšanai. Apkopoti rezultāti un veikts metožu salīdzinājums. Ceturtajā nodaļā dots darba praktiskās daļas apraksts – daudzpunktu sinhronas mērīšanas spiediena sensoru matricas prototipa izstrādes un aprobācijas etapi, iegūto rezultātu apkopojums un analīze. Sniegts ieskats turpmākajos pētījumos un sistēmas pilnveidošanas iespējās. Darba apjoms – 76 lpp. pamatdaļās, darbā ir 30 attēli, 7 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 73 vienumus.
Atslēgas vārdi Apģērba lielumatbilstība, lielumatbilstības novērtēšanas metodes, cilvēka komforts, sensori
Atslēgas vārdi angļu valodā Clothing Fit, Fit Evaluation Methods, Clothing Comfort, Sensors
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 11:44:51