Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Poraina metāla-keramikas kompozītmateriāla izveide un izpēte
Nosaukums angļu valodā Development and research of porous metal-ceramic composite
Autors Sandis Ziediņš
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Jurijs Ozoliņš
Recenzents Jānis Baroniņš
Anotācija Literatūras aprakstā apkopota informācija par vieglajiem kompozītmateriāliem, to porainību un dažādajām struktūrām, saliktām putām un to pildvielām, cenosfēru ieguvi un īpašibām. Darba eksperimentālajā daļā tika pētīts cenosfēru ķīmiskais sastāvs, morfoloģija, blīvums, kristālisko fāžu sastāvs, granulometriskais sastāvs, cenosfēru pārklāšana ar varu, izmantojot fizikālo tvaiku uzputināšanu (physical vapour deposition), pārklājuma morfoloģija un biezums, viengabalaina kompozītmateriāla izveide, izmantojot dzirksteļizlādes saķepināšanu (spark plasma sintering), saķepināšanas procesa parametru maiņas ietekme uz kompozītmateriāla blīvumu, porainību un spiedes stiprību. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1976. līdz 2018. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 62 lpp, 31 attēlu, 5 tabulas, darbā izmantoti 99 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi VIEGLIE KOMPOZĪTMATERIĀLI, CENOSFĒRAS, VARA PĀRKLĀJUMS, PORAINĪBA, METĀLA MATRICA, SALIKTAS PUTAS, FIZIKĀLĀ TVAIKU UZPUTINĀŠANA, DZIRKSTEĻIZLĀDES SAĶEPINĀŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā LIGHTWEIGHT COMPOSITE, CENOSPHERE, COPPER DEPOSITION, POROSITY, METAL MATRIX, SYNTACTIC FOAM, PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION, SPARK PLASMA SINTERING
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2019 22:23:10