Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze MKP „Grebņeva””
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Use of Technical Tools in Customs Control at Customs Control Point “Grebneva””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Andrejs Valbahs
Recenzents A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Anotācija Mūsdienu apstākļos, lai saglabātu valsts drošību, valstij ir ātri jāreaģē uz visiem iespējamiem ārējiem un iekšējiem draudiem. Valsts drošības nodrošināšana ietver tādu svarīgu segmentu kā valsts ekonomiskā drošība. Viena no nozīmīgākajām lomām valsts ekonomiskās stabilitātes uzlabošanā ir Latvijas muitas iestādēm. Īpaša muitas iestāžu vieta Latvijas ekonomisko interešu aizsardzības sistēmā ir saistīta ar to, ka viņi ir atbildīgi par ārējās tirdzniecības regulēšanu, valūtas regulēšanu un valūtas kontroli, tiesībaizsardzību, preču un transportlīdzekļu kustības kontroli pār muitas robežām un citiem pienākumiem. Bakalaura darba mērķis - izpētīt muitas amatpersonu rīcībā esošos muitas kontroles tehniskos līdzekļus, to lietošanas problēmas un turpmākās attīstības virzienus. Mērķa sasniegšanai tiek risināti šādi uzdevumi: 1. Apsvērt muitas kontroles tehnisko līdzekļu koncepciju; 2. Izpētīt muitas kontroles tehnisko līdzekļu piemērošanas likumdošanas bāzi Latvijas muitas iestādēs; 3. Izpētīt muitas kontroles tehnisko līdzekļu klasifikāciju; 4. Iepazīties ar muitas kontroles tehnisko līdzekļu piemērošanas kārtību Grebņevas muitas kontroles punktā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tika pētīta muitas kontroles būtība, galvienie principi, uz kuriem balstīta muitas kontrole. Izpētīta muitas kontroles punktu infrastruktūra, materiālā bāze. Kā arī analizēti galvenie kontroles pasākumu veidi. Otrajā nodaļā izpētīta Grebņevas MKP darbība, tās infrastruktūra, personāla struktūra. Kā arī analizēta novērsto pārkāpumu statistika, tehnisko līdzekļu pielietojima statistika un uzlabošanas iespējas kontroles pasākumos Grebņevas MKP. Trešajā nodaļā izanalizēti muitas tehnisko līdzekļu darbības principi, kā arī muitas tehnisko līdzekļu izmantošana muitas kontrolē Grebņevas MKP un Kārsavas MKP. Kā arī apskatīts informācijas tehnoloģiju pielietojums MKP. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 64 lappuses, kas satur 28 attēlus, 3 tabulas, 56 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze MKP „Grebņeva
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Use of Technical Tools in Customs Control at Customs Control Point “Grebneva
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2019 19:24:11