Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Stratēģiskās attīstības plāna izstrāde uzņēmumam SIA “Felici”
Nosaukums angļu valodā Development of Business Growth Strategy for Felici LTD
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Dzedons
Recenzents I.Jākobsone
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums ir „ Stratēģiskās attīstības plāna izstrāde uzņēmumam SIA Felici”. Darba mērķis ir izvērtēt iespējamos uzņēmuma stratēģiskās attīstības scenārijus nākotnē un izstrādāt attīstības plānu ņemot vērā uzņēmuma darbības vidi, konkurentus, ārējās un iekšējās vides faktorus, kā arī organizācijas iekšējos procesus. Darba ietvaros veikta visaptveroša uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīze, kurai par pamatu izmantota uzņēmuma iekšējā informācija, akadēmiskā literatūra, zinātniskās publikācijas un pētījumi par pārtikas nozari, kā arī dati, kas iegūti no tādām statistikas datu bāzēm kā Eurostat, Amadeus, Centrālā statistikas pārvalde, Lursoft u.c. Maģistra darbā apskatīta uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīze izmantojot PEST un PESTEL metodes, kā arī Portera piecus spēku metodi, bet iekšējā vide analizēta izmantojot Portera vērtības ķēdes metodi. Uzņēmumam tika veikta arī SVID analīze, lai noskaidrotu tā stiprās un vājās puses, kā arī ārējās iespējas un draudus. Darbs sastāv no 11 nodaļām, 13 tabulām un 13 attēliem, kā arī 2 pielikumiem un 83 atsauces. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi attīstības stratēģija; pārtikas ražošana;privātais preču zīmols; pārtikas eksports uz Austrāliju; funkcionālā pārtika; muslis; brokastu pārslas
Atslēgas vārdi angļu valodā growth strategy; food production; private label; food export to Australia; functional food; muesli; breakfast cereals
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.05.2019 12:49:59