Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Projekta vadības metožu pielietojums uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Application of Project Management Methods at a Company
Autors Giacomo Muraro
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autors: : Giacomo Muraro Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba temats: Projekta vadības metožu pielietojums uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts: angļu valodā, , to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 51 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek apskatītas dažādas pieejamās projektu vadības metodes. Autora mērķis ir izpētīt, kā projekta dzīves cikla laikā tiek uzraudzīti faktori un kā katra metodoloģija tiek noteikta kā veiksmīga vai neveiksmīga. Teorētiskajā daļā autors sniedz ieskatu projektu vadības metožu būtībā, tās veidos un metodēs. Darba praktiskajā daļā autors izvēlējās vienu automobiļu organizāciju Itālijā un analizēja organizācijas projektu vadības praksi, lai iegūtu izpratni par to, kā projektu vadības metodoloģijas tiek īstenotas, cik būtiski tās var pielietot uzņēmuma izaugsmei un panākumiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Muraro, G. (2019) Projekta vadības metožu pielietojums uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga/ G. Muraro, I. Erina. - RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 58 lpp
Atslēgas vārdi projektu vadība, projektu vadības metodoloģijas, novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā project management, project management methodologies, assessment
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2019 20:04:01