Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas analīze un tās mazināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Value Added Tax Fraud and Possibilities for Fraud Prevention”
Autors Ilana Rītiņa
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents J.Hudenko, “LatRailNet” valdes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas analīze un tās mazināšanas iespējas.” Šī tēma ir aktuāla un svarīga, jo Latvijā un visā Eiropas Savienībā pievienotās vērtības nodoklis ir viens no nozīmīgākajiem budžeta ieņēmumu avotiem. Savukārt, šīs nodoklis ir īpaši pakļauts krāpšanai, kuras rezultātā valsts budžetā neienāk milzīgs naudas līdzekļu apjoms. Gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir plaši izplatītas dažādas pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas shēmas, kuras ir jānovērš. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pievienotās vērtības nodokļa krāpšanu un plaisu Latvijā un Eiropas Savienībā, analizēt metodes cīņai ar pievienotās vērtības nodokļa krāpšanu, kā arī izstrādāt ieteikumus pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas mazināšanai. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.izpētīt pievienotās vērtības nodokļa būtību; 2.analizēt pievienotās vērtības nodokļa nozīmi valsts budžetā; 3.izpētīt pievienotās vērtības nodokļa plaisas lielumu un problemātiku; 4.izpētīt un aprakstīt pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas shēmas; 5.noskaidrot, kādas metodes tiek izmantotas cīņai ar pievienotās vērtības nodokļa krāpšanu; 6.piedāvāt pievienotās vērtības nodokļa krāpnieciskās darbības mazināšanas pasākumus. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstīts pievienotās vērtības nodoklis, izpētīta pievienotās vērtības nodokļa nozīme valsts budžetā un veikta šī nodokļa plaisas analīze. Otrajā nodaļā ir aplūkota krāpšanas problēmas aktualitāte, tiek analizētas izplatītākās krāpšanas shēmas, kā arī tiek veikts pētījums, izmantojot ekspertu viedokļus. Trešajā nodaļā ir aplūkotas metodes cīņai ar krāpšanu, tiek novērtēti Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta jauni ierosinātie pasākumi krāpšanas apkarošanai un tiek izpētīta VID Nodokļu policijas loma krāpšanas mazināšanā. Darbā pētījuma daļā tiek veikta intervija, kurā piedalījās trīs eksperti. Darba praktiskā nozīme ir no iegūtās un analizētās informācijas izstrādātie priekšlikumi PVN krapšanas līmeņa mazināšanai. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodokļa krāpšana un pētījuma priekšmets ir pievienotās vērtības nodokļa krāpnieciskās shēmas un tās apkarošanas iespējas. Darba apjoms ir 67 lappuses. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām, kurās ietilpst 10 attēli, 1 tabula, 2 formulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodokļa krāpšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Value Added Tax fraud
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 22:41:44