Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Sakarība starp psihoemocionāliem riska faktoriem un darba traumām, un to novēršana
Nosaukums angļu valodā Connection Between Psycho-Emotional Risk Factors and Work Injuries and their Reduce
Autors Kaspars Zaķis
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ineta Tērauda
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārste
Anotācija Anotācija Maģistra darba“Sakarība starp psihoemocionāliem riska faktoriem un darba traumām, un to novēršana” mērķis ir noskaidrot, vai pastāv sakarība starp psihoemocionālām traumām un darba traumām darba vietā tirdzniecības uzņēmumos. Darba mērķis ir definēt galvenos psihoemocionālos riskus, izstrādāt metodoloģiju, un izstrādāt ieteikumus, kas palīdzētu samazināt riskus gan mobilo telefonu tirdzniecībā, gan tirdzniecībā kopumā. Teorētiskajā daļā tika izkatīti normatīvie akti, kuri ir attiecināmi uz psihosociālajiem faktoriem un mazumtirdzniecības riskiem. Tika pētīta uzņēmumu kultūras modeļu nozīme darba aizsardzībā un metodikas, kas šobrīd tiek izmantotas, lai novērtētu psihosociālos faktorus uzņēmumos. Analītiskajā daļā tika padziļināti pētīta Latvijas statistika attiecībā uz dažādiem darba risku veidiem Latvijā tirdzniecības jomā. Veikta statistiskās informācijas analīze un izdarīti secinājumi par psihoemocionāliem faktoriem tirdzniecībā. Praktiskajā daļā tika izstrādāta aptaujas anketa. Balstoties uz aptaujas anketas pētījuma secinājumiem, tika izstrādāta un praksē izmēģināta aptaujas anketa, kuras uzdevums ir monitorēt un noteikt pārdevēju psihoemocionālo stāvokli pētāmajā uzņēmumā, kā arī izpētīt, vai anketēšana var būt kā psihoemocionālo risku monitorēšanas un novēršanas metode tirdzniecībā un arī citās biznesa sfērās. No maģistra darba izrietēja trīs ieteikumi • veikt darbinieku stresa anketēšanu darba dienas sākumā un daba dienas beigās ar mērķi savlaicīgi identificēt psihoemocionālos riskus; • veikt darbinieku informatīvas kampaņas par to, ar kādiem psihosociāliem faktoriem darbinieks var saskarties darba vietā, kādas saslimšanas tie var izraisīt. • iekļaut augstskolās darba aizsardzības speciālistu apmācībā psiholoģiju kā atsevišķu priekšmetu. Darbā ir ietvertas 24 attēli, 3 tabulas un pievienoti divi pielikumi. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Informācija darba rakstīšanai smelta no grāmatām, interneta resursiem, kā arī aptaujas anketām.
Atslēgas vārdi Psihoemocionālie riski, darba traumas
Atslēgas vārdi angļu valodā Psycho-emotional risk factors, work injuries
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 15:38:25