Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Management in a Company during Period of Changes
Autors Solvita Veisa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. oec., Laura Baltiņa
Recenzents Prakt. docente, MBA Daira Aramina
Anotācija Bakalaura darba autors: Solvita Veisa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Baltiņa Bakalaura darba temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 46 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tiek sniegts Sabiedrības darbības un plānotās attīstības vispārējs raksturojums, analizēta Sabiedrības personāla struktūras un personāla skaita un sastāva mainība, pētīti personāla vadības procesi, kā arī apkopoti un analizēti darbinieku anketēšanas rezultātā iegūtie dati. Teorētiskajā daļā nodaļā tiek apkopots teorētiskais materiāls par pārmaiņu vadīšanu uzņēmumā, personāla vadības funkcijām, personāla plānošanu, personāla atlases veidiem un metodēm, kā arī darbinieku kvalifikācijas un apmācību nozīmi uzņēmumā. Aprēķinu daļā tiek izstrādāti projekti uzņēmuma personāla plānošanas un atlases procesu norisei jaunajā darbības veidā, kā arī darbinieku kvalifikācijas celšanas un apmācību procesam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Veisa S., Baltiņa L. (2019): Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 63 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, personāla plānošana, personāla atlase, darbinieku apmācības
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel management, personnel planning, recruitment, employee training
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.12.2019 14:39:33