Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Viedo pilsētvides tehnoloģiju izmantošanas metodoloģija nekustamā īpašuma attīstībā Latvijā
Nosaukums angļu valodā Methodology of using smart urban technologies in real estate development in Latvia
Autors Zanda Apīne
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Uzulēns
Recenzents Zigurds Blūzmanis
Anotācija Izstrādātā profesionālā maģistra darba tēma ir “Viedo pilsētvides tehnoloģiju izmantošanas metodoloģija nekustamā īpašuma attīstībā Latvijā”, darba autore ir RTU IEVF RIGW0 2.studiju gada studente Zanda Apīne. Darba zinātniskais vadītājs - Mg.jur., MBA Jānis Uzulēns Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajiem materiāliem un zinātnisko literatūru, izpētīt esošo satiksmes plūsmu un infrastruktūras noslogojumu Bauskas pilsētas Kalna un Uzvaras ielu rajonā, izmantojot viedās pilsētvides tehnoloģijas analizēt iegūtos datus un sniegt praktiskus risinājumus satiksmes optimizēšanai. Pētījuma objekts – Bauskas pilsēta. Praktiskais pētījums veikts ierobežotā laika posmā no 2019.gada 11. novembra līdz 2019. gada 17. novembrim. Analītiskajā daļā apkopoti statistikas dati, galvenie ekonomiskie un sociālie rādītāji, kas raksturo Bauskas pilsētu, kā arī analizēti teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un līdzšinējās satiksmes noslogojuma intensitātes mērīšanas un noteikšanas metodes. Identificējot satiksmes plūsmas raksturīgākās problēmas un to ietekmējošie faktorus, kā arī veicot interviju ar Bauskas novada pašvaldības pārvaldes atbildīgo speciālistu, salīdzinātas praktiskās pieejas, ar kādām tiek novērtēts infrastruktūras noslogojums un to efektivitāte satiksmes problēmu risināšanā. Teorētiskajā daļā izpētīti zinātniskās literatūras avoti, kas definē viedās pilsētas konceptu, tā attīstību un īstenošanas iespējas, kā arī lielo datu un viedo transporta sistēmu pielietojumu pilsētu attīstībā un efektīvā satiksmes plūsmas organizēšanā, datu ieguves un apstrādes metodes, kas pielāgojamas pašvaldībā jau esošajiem datu ieguves rīkiem un infrastruktūrai. Maģistra darba Praktiskajā daļā izveidoti praktiski ieteikumi satiksmes organizēšanas uzlabošanai, pamatojoties uz datiem par satiksmes intensitāti, kas iegūti ar mašīnredzes tehnoloģiju pētījuma laikā. Darba autore sniedz priekšlikumus efektīvai datu analītikai infrastruktūras novērtējuma veidošanai, kā arī alternatīvus maršrutus bez sastrēgumu kustības veicināšanai, satiksmes organizācijas izmaiņas, kas veicinātu vienmērīgu infrastruktūras noslogojumu Kalna un Uzvaras ielas rajonā. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā uz 83 lapām, iekļaujot 31 attēlus un 6 tabulas, pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi viedās pilsētvides tehnoloģijas, pašvaldības infrastruktūra, satiksmes organizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā smart urban technology, municipal infrastructure, traffic organization, smart city, intelligent transportation systems, artificial intelligence
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 09:46:45