Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nebanku kredītdevēju attīstības stratēģijas vadlīniju izstrādāšanai Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Drawing up Guidelines for Strategic Development of Non-Bank Credit Institutions"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Tatjana Tambovceva, prof., Dr.oec. BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, kas sastāv no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs satur 83 lpp, tajā ir iekļauti 25 attēli un 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauts 29 avoti latviešu valodā un 10 angļu valodā. Maģista darba galvenie rezultāti: teorētiskā daļā ir iekļauta datu analīze par nebanku kreditēšanu, distances kredītsniedzēju statistikas analīze un to apskats, attīstības stratēģijas un jēdziena izpēte un teorētiskā modeļa izveide. Metodoloģijas daļā tiek apskatīta pētniecības jēdzienu, zinātniskā stiprumu un izveidots pētījuma vides un dizaina modelis ar aprakstošo daļu. Maģistra darba trešā daļa jeb empīriskā daļa iesākas ar uzņēmuma X raksturojumu un produktu aprakstu, pēc tam seko esošā biznesa attīstības stratēģija. Papildu tam tiek veikti pētījumi: intervijas, anketēšana un fokusa grupa. Pētījuma rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti, nosakot vadošos stratēģijas elementus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Galstjana K. (2018) Nebanku kredītdevēju attīstības stratēģijas vadlīniju izstrādāšanai Latvijā Maģistra darbs/K. Galstjana, J. Eriņa. – Rīga: RTU. UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 83 lpp.
Atslēgas vārdi nebanku kreditēšana, attīstības stratēģija, distances kredīti
Atslēgas vārdi angļu valodā non-bank lending, development strategy, distance-lenders
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2019 12:34:30