Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cilvēkresursu vadīšanas modeļa izveide pakalpojumu uzņēmumiem"
Nosaukums angļu valodā "Development of the Model of Human Resource Management in a Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Ilze Judrupa, asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma “Cilvēkresursu vadīšanas modeļa izveide pakalpojumu uzņēmumiem”. Darbs sastāv no trīs daļām. Pētījuma objekts - Informācijas Tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmums. Pētījuma priekšmets - cilvēkresursu vadīšanas modelis. Pētījuma formulētais mērķis ir apkopot teoriju par cilvēkresursu vadīšanas modeļiem un izstrādāt Informācijas Tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumam atbilstošu cilvēkresursu vadīšanas modeli. Mērķa sasniegšanai tika uzstādīti pieci pētījuma uzdevumi, kā arī darbā ir formulētas četras hipotēzes. Darbs izstrādāts 90 lpp. apjomā. Darbs sastāv no 16 tabulām, 1 formulas, 30 attēliem un 3 pielikumiem uz 3 lapām, un 41 literatūras avota. Maģistra darbā teorētiskās daļas ietvaros ir veikts teorētiskais apkopojums par cilvēkresursu vadīšanas būtību, pamatuzdevumiem un sistēmu. Ir apkopotas cilvēkresursu vadīšanas modeļu teorijas un aprakstīti cilvēkresursu vadīšanas modeļu veidi. Ir apkopotas cilvēkresursu vadīšanas arhitektūras un cilvēkkapitāla teorijas, uzsvērti nodarbinātības veidi un cilvēkresursu vadīšanas konfigurācijas. Metodoloģijas daļas ietvaros ir aprakstīta kvantitatīvā pētījuma (anketēšana) un kvalitatīvā pētījuma (intervija) metodoloģija: pētījuma dizains, datu iegūšanas metodes un instrumentārijs, datu analīzes metodes, izlases pietiekamība. Empīriskās daļas ietvaros ir veikta kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma rezultātu apkopojums un interpretēšana, pētījuma objekta personāla segmentu identificēšana (pēc unikalitātes un stratēģiskās vērtības kritērija). Ir izstrādāti cilvēkresursu vadīšanas (CRV) modeļi, pamatojoties uz izvēlētā CRV modeļa komponentēm, kā arī uz personāla segmentiem piemērotām CRV konfigurācijām. Maģistra darba rezultāts - izstrādāti divi cilvēkresursu vadīšanas modeļi IT pakalpojumu uzņēmumos diviem eksistējošiem personāla segmentiem. Šos modeļus var pielietot ne tikai IT pakalpojumu uzņēmumi, bet arī citi pakalpojumu uzņēmumi no citām nozarēm.
Atslēgas vārdi cilvēkresursi, cilvēkresursu vadīšana, cilvēkresursu vadīšanas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Human Resource, Human Resource Management, model of Human Resource Management
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 15:46:08