Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla atlases un novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Personnel Recruitment and Evaluation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Z. Rostoka, RTU Personāla nodaļas vadītāja
Anotācija Bakalaura darba autors: Daiga Keiša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Personāla atlases un novērtēšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 18 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 40 avoti latviešu valodā, 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma darbības raksturojuma, vēstures un attīstības analīze, izpētīta: organizatoriskā struktūra, personālvadības loma uzņēmumā, uzņēmuma personāla skaits, sastāvs un mainība, kā arī analizēti personāla atlases un novērtēšanas procesi. Teorētiskajā daļā analizēta Latvijas darba tirgus analīze, apmierinātība ar līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, kā arī personāla atlases un novērtēšanas būtība, veidi un metodes. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti pieci projekti uzņēmuma personāla piesaistes, atlases un novērtēšanas procesu pilnveidošanai: veikta Stockmann konkurentu izpēte, izstrādāts pārdevēja – konsultanta kompetenču modelis, darbinieku piesaistes videoklipa izstrādēs organizēšana, daudzkritēriju vērtējuma izstrāde pārdevējam – konsultantam, kā arī izstrādāta jaunā darbinieka vērtēšana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Keiša, D. (2019). Personāla atlases un novērtēšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ D. Keiša, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”. 74 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla atlase, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Recruitment of new employees, evaluation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 12:39:03