Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Ūdensatvades risinājumi no ceļa konstrukcijas vietās ar augstu gruntsūdens līmeni” (“Autoceļa P10 posma no 6,000 km līdz 12,300 km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā “Drainage Solutions from the Road Constructions in Places with High Groundwater Level” (“Reconstruction of the Road Section P10 from 6,000 km to 12,300 km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Atis Zariņš
Recenzents Salvis Skabs, projektu vad., VAS "Latvijas Valsts ceļi”
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Ūdensatvades risinājumi no ceļa konstrukcijas vietās ar augstu gruntsūdens līmeni”. Projektējot, būvējot un atjaunojot autoceļus, Latvijas teritorijā, bieži nākas saskarties ar mitrām vietām, kur ir augsts gruntsūdens līmenis. Tā rezultātā, ceļa segas konstrukcijas kalpošanas laiks tiek krietni samazināts un zaudējumi mērojami visai tautsaimniecībai kopā. Lai novērstu mitrumu ceļa segas konstrukcijā ir jāveic pasākumi gruntsūdens līmeņa augstuma atzīmes samazināšanai un pareizai ūdens atvadei no ceļa konstrukcijas. Bakalaura darba ietvaros tiks apkopoti visbiežāk izmantotie ūdensatvades risinājumi, kādus izmanto vietās ar augstu gruntsūdens līmeni. Tiks novērtēts, cik šādas īpašības neievērošana ir bīstama ceļa konstrukcijai. Tiks meklēti inovatīvi risinājumi, kuri Latvijā līdz šim nav plaši izmantoti vai nav izmantoti nemaz. Bakalaura darba noslēgumā veikti secinājumi, kuru rezultātā iegūti secinājumi un noderīgas atziņas par šo tēmu. Inženierprojektā tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts “Valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns – Tīnūži posma km 6.000 - 12.300 rekonstrukcija.” Tas savieno Autoceļu A2 un A3 pieslēgvietu – Sēnītes rotācijas apli – ar apdzīvotām vietām Inčukalna, Siguldas, Ropažu un Ogres novados. Ceļš tiek izmantots tranzītam starp šīm teritorijām. Esošais autoceļa posms ir 6.300 km garš, bet projektētais 6,264 km garš. Viss posms atrodas ārpus apdzīvotas vietas, tāpēc projektētais ātrums ir 90km/h, bet ceļa normālprofils NP 9,5. Projektā ietverts trases plāna aprēķins, garenprofila aprēķins, segas konstrukcijas aplēse, darba apjomu saraksti, specifikācijas un dažāda veida attiecīgie projekta risinājumu rasējumi. Darba saturs: Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 162 lapas, 18 tabulas, 39 attēli, 26 rasējumi. Bakalaura darba izrādei izmantoti 6 literatūras avoti un inženierprojekta izstrādei 12 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi “Ūdensatvades risinājumi no ceļa konstrukcijas vietās ar augstu gruntsūdens līmeni” (“Autoceļa P10 posma no 6,000 km līdz 12,300 km rekonstrukcija”)
Atslēgas vārdi angļu valodā “Drainage Solutions from the Road Constructions in Places with High Groundwater Level” (“Reconstruction of the Road Section P10 from 6,000 km to 12,300 km”)
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 00:29:28